Recent Posts

Komprehensibong Oryentasyon, Eleksyon ng mga opisyal, isinagawa ng Ako Bicol Daet Chapter

Daan-daang mga benepisyaryo ng tulong sa pag-aaralsa ilalim ng programang Tabang sa Edukasyon ng Ako Bicol Party-list ang nagpasailalim sa komprehensibong oryentasyon patungkol sa mga kinakailangang papeles at mga benepisyo … Continue reading Komprehensibong Oryentasyon, Eleksyon ng mga opisyal, isinagawa ng Ako Bicol Daet Chapter

DTI R5 Regional Office Building, Ground Breaking Ceremony Regional Center Site, Rawis, Legazpi City

Director Jocelyn Blanco sends her heartfelt gratitude to Ako Bicol Party-list’s Congressman Elizaldy S. Co through Ms. Co. Ramos for being instrumental in making the DTI R5 Regional Office Building … Continue reading DTI R5 Regional Office Building, Ground Breaking Ceremony Regional Center Site, Rawis, Legazpi City