Ang Tubig ay Buhay! Pinasinayaan ngayon, Setyembre 15, 2021, ang Water Supply System Level II sa ilang barangay sa Munisipalidad ng Camalig sa pangunguna ng Ako Bicol PartyList. Pinasinayaan ng Ako Bicol ang Water System sa barangay Panoypoy, Camalig, Albay. Malaking tulong ito sa naturang barangay dahil hindi na mahihirapan ang mga residenteng umigib ng […]

Read More

Ang Tubig ay Buhay! Pinasinayaan ngayon, Setyembre 15, 2021, ang Water Supply System Level II sa unang distrito ng Albay, sa pangunguna ng Ako Bicol PartyList. Pinasinayaan ng Ako Bicol ang Water System sa barangay Poblacion 1, Malilipot, Albay. Malaking tulong ito sa naturang barangay dahil hindi na mahihirapan ang mga residenteng umigib ng malinis […]

Read More

Ang Tubig ay Buhay! Pinasinayaan ngayon, Setyembre 14, 2021, ang apat na Water Supply System Level II sa ilang barangay sa Munisipalidad ng Daraga sa pangunguna ni Ako Bicol Congressman Elizaldy S. Co. Pinasinayaan ng Ako Bicol ang Water System sa barangay Gabawan, Daraga, Albay. Malaking tulong ito sa naturang barangay dahil hindi na mahihirapan […]

Read More

Ang Tubig ay Buhay! Pinasinayaan ngayon, Setyembre 14, 2021, ang apat na Water Supply System Level II sa ilang barangay sa Munisipalidad ng Daraga sa pangunguna ni Ako Bicol Congressman Elizaldy S. Co. Sumunod na pinasinayaan ng Ako Bicol ang Water System sa barangay Peñafrancia, Daraga, Albay. Malaking tulong ito sa naturang barangay dahil hindi […]

Read More

Ang Tubig ay Buhay! Pinasinayaan ngayon, Setyembre 14, 2021, ang apat na Water Supply System Level II sa ilang barangay sa Munisipalidad ng Daraga sa pangunguna ni Ako Bicol Congressman Elizaldy S. Co. Unang pinasinayaan ng Ako Bicol ang Water System sa barangay Tabon-Tabon, Daraga, Albay. Malaking tulong ito sa naturang barangay dahil hindi na […]

Read More

Ang Tubig ay Buhay! Pinasinayaan ngayon, Setyembre 14, 2021, ang apat na Water Supply System Level II sa ilang barangay sa Munisipalidad ng Daraga sa pangunguna ng Ako Bicol PartyList. Pinasinayaan ng Ako Bicol ang Water System sa barangay Bigao, Daraga, Albay. Malaking tulong ito sa naturang barangay dahil hindi na mahihirapan ang mga residenteng […]

Read More

Ang Tubig ay Buhay! Pinasinayaan ngayon, Setyembre 10, 2021, ang Water Supply System Level II sa ilang barangay sa lungsod ng Legazpi sa pangunguna ni Ako Bicol Congressman Alfredo A. Garbin, Jr.. Isinagawa ng Ako Bicol ang Water System sa Sitio Malangka, Taysan, Legazpi City. Malaking tulong ito sa naturang barangay dahil hindi na mahihirapan […]

Read More

Ang Tubig ay Buhay! Pinasinayaan ngayon, Setyembre 9, 2021, ang tatlong Water Supply System Level II sa ilang barangay sa lungsod ng Legazpi sa pangunguna ni Ako Bicol Congressman Alfredo A. Garbin, Jr.. Huling pinasinayaan ngayong araw ng Ako Bicol ang Water System sa barangay Estanza, Legazpi City. Malaking tulong ito sa naturang barangay dahil […]

Read More

Ang Tubig ay Buhay! Pinasinayaan ngayon, Setyembre 9, 2021, ang tatlong Water Supply System Level II sa ilang barangay sa lungsod ng Legazpi sa pangunguna ni Ako Bicol Congressman Alfredo A. Garbin, Jr.. Ikalawang pinasinayaan ng Ako Bicol ang Water System sa barangay Bariis, Legazpi City. Malaking tulong ito sa naturang barangay dahil hindi na […]

Read More

Ang Tubig ay Buhay! Pinasinayaan ngayon, Setyembre 15, 2021, ang Water Supply System Level II sa ilang barangay sa Munisipalidad ng Camalig sa pangunguna ng Ako Bicol PartyList. Pinasinayaan ng Ako Bicol ang Water System sa barangay Bariw, Camalig, Albay. Malaking tulong ito sa naturang barangay dahil hindi na mahihirapan ang mga residenteng umigib ng […]

Read More