AKO BICOL – DOLE – TUPAD ORIENTATION

Tulong sa Kabuhayan ang dala ng Ako Bicol Party List sa mga kababayan natin isla ng Masbate kasama ang Department of Labor and Employment (DOLE).

Muling nagsagawa ng TUPAD orientation ang Ako Bicol Party List at DOLE sa 400 benepisyaryo mula sa San Jacinto, Masbate nitong Mayo 5, 2023.

Ang aktibidad na ito ay bahagi ng Tabang sa Kabuhayan ng Ako Bicol Party List na layong makapagbigay ng trabaho at maayos na kabuhayan sa mga Bicolano.

#AkoBicolPartyList

#KatabangNaKasurogPa

#DOLE

#TUPADOrientation

#SanJacinto

#Masbate

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s