Aabot sa higit 80 benepisyaryo ang natulungan ng Ako Bicol Party-list sa pamamagitan ng Medical Assistance to Indigent Patients (MAIP) at Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) nitong October 10, 2022 sa North Gate ng Batasang Pambansa, Quezon City.

Layunin ng programa na matulungan ang mga kababayang nahihirapan sa pagbabayad ng kanilang hospital bills at iba pang laboratory at medical requirements.

  • Aabot sa higit 80 benepisyaryo ang natulungan ng Ako Bicol Party-list sa pamamagitan ng Medical Assistance to Indigent Patients (MAIP) at Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) nitong October 10, 2022 sa North Gate ng Batasang Pambansa, Quezon City. Layunin ng programa na matulungan ang mga kababayang nahihirapan sa pagbabayad ng kanilang hospital bills at iba pang laboratory at medical requirements.Aabot sa higit 80 benepisyaryo ang natulungan ng Ako Bicol Party-list sa pamamagitan ng Medical Assistance to Indigent Patients (MAIP) at Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) nitong October 10, 2022 sa North Gate ng Batasang Pambansa, Quezon City. Layunin ng programa na matulungan ang mga kababayang nahihirapan sa pagbabayad ng kanilang hospital bills at iba pang laboratory at medical requirements.
  • Aabot sa higit 80 benepisyaryo ang natulungan ng Ako Bicol Party-list sa pamamagitan ng Medical Assistance to Indigent Patients (MAIP) at Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) nitong October 10, 2022 sa North Gate ng Batasang Pambansa, Quezon City. Layunin ng programa na matulungan ang mga kababayang nahihirapan sa pagbabayad ng kanilang hospital bills at iba pang laboratory at medical requirements.
  • Aabot sa higit 80 benepisyaryo ang natulungan ng Ako Bicol Party-list sa pamamagitan ng Medical Assistance to Indigent Patients (MAIP) at Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) nitong October 10, 2022 sa North Gate ng Batasang Pambansa, Quezon City. Layunin ng programa na matulungan ang mga kababayang nahihirapan sa pagbabayad ng kanilang hospital bills at iba pang laboratory at medical requirements.
  • Aabot sa higit 80 benepisyaryo ang natulungan ng Ako Bicol Party-list sa pamamagitan ng Medical Assistance to Indigent Patients (MAIP) at Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) nitong October 10, 2022 sa North Gate ng Batasang Pambansa, Quezon City. Layunin ng programa na matulungan ang mga kababayang nahihirapan sa pagbabayad ng kanilang hospital bills at iba pang laboratory at medical requirements.
  • Aabot sa higit 80 benepisyaryo ang natulungan ng Ako Bicol Party-list sa pamamagitan ng Medical Assistance to Indigent Patients (MAIP) at Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) nitong October 10, 2022 sa North Gate ng Batasang Pambansa, Quezon City. Layunin ng programa na matulungan ang mga kababayang nahihirapan sa pagbabayad ng kanilang hospital bills at iba pang laboratory at medical requirements.
  • Aabot sa higit 80 benepisyaryo ang natulungan ng Ako Bicol Party-list sa pamamagitan ng Medical Assistance to Indigent Patients (MAIP) at Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) nitong October 10, 2022 sa North Gate ng Batasang Pambansa, Quezon City. Layunin ng programa na matulungan ang mga kababayang nahihirapan sa pagbabayad ng kanilang hospital bills at iba pang laboratory at medical requirements.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s