Personal na tinanggap ni Ako Bicol Congressman Raul Angelo Bongalon ang Certificate of Appreciation mula sa Rotary Club of Legazpi Central para sa Ako Bicol PartyList at kay Ako Bicol Congressman Zaldy S. Co, bilang pagkilala sa walang patid na suporta at asistensya na kanilang ipinagkaloob sa panahon ng pandemya.

Nanumpa rin si Congressman Bongalon bilang isa sa pinakabagong myembro ng Rotary Club of Legazpi Central.

Ginanap ang seremonyas sa La Piazza Hotel, Tahao Road, Legazpi City, noong ika – 28 ng Hulyo, 2022.

  • Personal na tinanggap ni Ako Bicol Congressman Raul Angelo Bongalon ang Certificate of Appreciation mula sa Rotary Club of Legazpi Central para sa Ako Bicol PartyList at kay Ako Bicol Congressman Zaldy S. Co, bilang pagkilala sa walang patid na suporta at asistensya na kanilang ipinagkaloob sa panahon ng pandemya. Nanumpa rin si Congressman Bongalon bilang isa sa pinakabagong myembro ng Rotary Club of Legazpi Central. Ginanap ang seremonyas sa La Piazza Hotel, Tahao Road, Legazpi City, noong ika - 28 ng Hulyo, 2022.
  • Personal na tinanggap ni Ako Bicol Congressman Raul Angelo Bongalon ang Certificate of Appreciation mula sa Rotary Club of Legazpi Central para sa Ako Bicol PartyList at kay Ako Bicol Congressman Zaldy S. Co, bilang pagkilala sa walang patid na suporta at asistensya na kanilang ipinagkaloob sa panahon ng pandemya. Nanumpa rin si Congressman Bongalon bilang isa sa pinakabagong myembro ng Rotary Club of Legazpi Central. Ginanap ang seremonyas sa La Piazza Hotel, Tahao Road, Legazpi City, noong ika - 28 ng Hulyo, 2022.
  • Personal na tinanggap ni Ako Bicol Congressman Raul Angelo Bongalon ang Certificate of Appreciation mula sa Rotary Club of Legazpi Central para sa Ako Bicol PartyList at kay Ako Bicol Congressman Zaldy S. Co, bilang pagkilala sa walang patid na suporta at asistensya na kanilang ipinagkaloob sa panahon ng pandemya. Nanumpa rin si Congressman Bongalon bilang isa sa pinakabagong myembro ng Rotary Club of Legazpi Central. Ginanap ang seremonyas sa La Piazza Hotel, Tahao Road, Legazpi City, noong ika - 28 ng Hulyo, 2022.
  • Personal na tinanggap ni Ako Bicol Congressman Raul Angelo Bongalon ang Certificate of Appreciation mula sa Rotary Club of Legazpi Central para sa Ako Bicol PartyList at kay Ako Bicol Congressman Zaldy S. Co, bilang pagkilala sa walang patid na suporta at asistensya na kanilang ipinagkaloob sa panahon ng pandemya. Nanumpa rin si Congressman Bongalon bilang isa sa pinakabagong myembro ng Rotary Club of Legazpi Central. Ginanap ang seremonyas sa La Piazza Hotel, Tahao Road, Legazpi City, noong ika - 28 ng Hulyo, 2022.
  • Personal na tinanggap ni Ako Bicol Congressman Raul Angelo Bongalon ang Certificate of Appreciation mula sa Rotary Club of Legazpi Central para sa Ako Bicol PartyList at kay Ako Bicol Congressman Zaldy S. Co, bilang pagkilala sa walang patid na suporta at asistensya na kanilang ipinagkaloob sa panahon ng pandemya. Nanumpa rin si Congressman Bongalon bilang isa sa pinakabagong myembro ng Rotary Club of Legazpi Central. Ginanap ang seremonyas sa La Piazza Hotel, Tahao Road, Legazpi City, noong ika - 28 ng Hulyo, 2022.
  • Personal na tinanggap ni Ako Bicol Congressman Raul Angelo Bongalon ang Certificate of Appreciation mula sa Rotary Club of Legazpi Central para sa Ako Bicol PartyList at kay Ako Bicol Congressman Zaldy S. Co, bilang pagkilala sa walang patid na suporta at asistensya na kanilang ipinagkaloob sa panahon ng pandemya. Nanumpa rin si Congressman Bongalon bilang isa sa pinakabagong myembro ng Rotary Club of Legazpi Central. Ginanap ang seremonyas sa La Piazza Hotel, Tahao Road, Legazpi City, noong ika - 28 ng Hulyo, 2022.
  • Personal na tinanggap ni Ako Bicol Congressman Raul Angelo Bongalon ang Certificate of Appreciation mula sa Rotary Club of Legazpi Central para sa Ako Bicol PartyList at kay Ako Bicol Congressman Zaldy S. Co, bilang pagkilala sa walang patid na suporta at asistensya na kanilang ipinagkaloob sa panahon ng pandemya. Nanumpa rin si Congressman Bongalon bilang isa sa pinakabagong myembro ng Rotary Club of Legazpi Central. Ginanap ang seremonyas sa La Piazza Hotel, Tahao Road, Legazpi City, noong ika - 28 ng Hulyo, 2022.
  • Personal na tinanggap ni Ako Bicol Congressman Raul Angelo Bongalon ang Certificate of Appreciation mula sa Rotary Club of Legazpi Central para sa Ako Bicol PartyList at kay Ako Bicol Congressman Zaldy S. Co, bilang pagkilala sa walang patid na suporta at asistensya na kanilang ipinagkaloob sa panahon ng pandemya. Nanumpa rin si Congressman Bongalon bilang isa sa pinakabagong myembro ng Rotary Club of Legazpi Central. Ginanap ang seremonyas sa La Piazza Hotel, Tahao Road, Legazpi City, noong ika - 28 ng Hulyo, 2022.
  • Personal na tinanggap ni Ako Bicol Congressman Raul Angelo Bongalon ang Certificate of Appreciation mula sa Rotary Club of Legazpi Central para sa Ako Bicol PartyList at kay Ako Bicol Congressman Zaldy S. Co, bilang pagkilala sa walang patid na suporta at asistensya na kanilang ipinagkaloob sa panahon ng pandemya. Nanumpa rin si Congressman Bongalon bilang isa sa pinakabagong myembro ng Rotary Club of Legazpi Central. Ginanap ang seremonyas sa La Piazza Hotel, Tahao Road, Legazpi City, noong ika - 28 ng Hulyo, 2022.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s