TUPAD PAYOUT NG DOLE AT NG AKO BICOL PARTYLIST, NAGPAPATULOY!

Isinagawa kahapon ng umaga, Hulyo 7, 2022, sa Taysan Elementary Covered Court, Taysan, Legazpi City ang Ako Bicol – DOLE – TUPAD Payout para sa ating mga kababayang Legazpeños.

Ang mga piling beneficiaries mula sa Barangay Arimbay at Bigaa ay nakatanggap ng kanilang cash assistance mula sa Ako Bicol – DOLE – TUPAD program na ginanap sa Embarcadero De Legazpi.

Layunin ng programang ito na matulungan at makapagbigay ng trabaho sa mga kababayang nangangailangan ng trabaho. Bahagi ang programa ng “Tabang Sa Kabuhayan” ng Ako Bicol Party-list.

  • Isinagawa kahapon ng umaga, Hulyo 7, 2022, sa Taysan Elementary Covered Court, Taysan, Legazpi City ang Ako Bicol - DOLE - TUPAD Payout para sa ating mga kababayang Legazpeños. Ang mga piling beneficiaries mula sa Barangay Arimbay at Bigaa ay nakatanggap ng kanilang cash assistance mula sa Ako Bicol - DOLE - TUPAD program na ginanap sa Embarcadero De Legazpi. Layunin ng programang ito na matulungan at makapagbigay ng trabaho sa mga kababayang nangangailangan ng trabaho. Bahagi ang programa ng "Tabang Sa Kabuhayan" ng Ako Bicol Party-list.
  • Isinagawa kahapon ng umaga, Hulyo 7, 2022, sa Taysan Elementary Covered Court, Taysan, Legazpi City ang Ako Bicol - DOLE - TUPAD Payout para sa ating mga kababayang Legazpeños. Ang mga piling beneficiaries mula sa Barangay Arimbay at Bigaa ay nakatanggap ng kanilang cash assistance mula sa Ako Bicol - DOLE - TUPAD program na ginanap sa Embarcadero De Legazpi. Layunin ng programang ito na matulungan at makapagbigay ng trabaho sa mga kababayang nangangailangan ng trabaho. Bahagi ang programa ng "Tabang Sa Kabuhayan" ng Ako Bicol Party-list.
  • Isinagawa kahapon ng umaga, Hulyo 7, 2022, sa Taysan Elementary Covered Court, Taysan, Legazpi City ang Ako Bicol - DOLE - TUPAD Payout para sa ating mga kababayang Legazpeños. Ang mga piling beneficiaries mula sa Barangay Arimbay at Bigaa ay nakatanggap ng kanilang cash assistance mula sa Ako Bicol - DOLE - TUPAD program na ginanap sa Embarcadero De Legazpi. Layunin ng programang ito na matulungan at makapagbigay ng trabaho sa mga kababayang nangangailangan ng trabaho. Bahagi ang programa ng "Tabang Sa Kabuhayan" ng Ako Bicol Party-list.
  • Isinagawa kahapon ng umaga, Hulyo 7, 2022, sa Taysan Elementary Covered Court, Taysan, Legazpi City ang Ako Bicol - DOLE - TUPAD Payout para sa ating mga kababayang Legazpeños. Ang mga piling beneficiaries mula sa Barangay Arimbay at Bigaa ay nakatanggap ng kanilang cash assistance mula sa Ako Bicol - DOLE - TUPAD program na ginanap sa Embarcadero De Legazpi. Layunin ng programang ito na matulungan at makapagbigay ng trabaho sa mga kababayang nangangailangan ng trabaho. Bahagi ang programa ng "Tabang Sa Kabuhayan" ng Ako Bicol Party-list.
  • Isinagawa kahapon ng umaga, Hulyo 7, 2022, sa Taysan Elementary Covered Court, Taysan, Legazpi City ang Ako Bicol - DOLE - TUPAD Payout para sa ating mga kababayang Legazpeños. Ang mga piling beneficiaries mula sa Barangay Arimbay at Bigaa ay nakatanggap ng kanilang cash assistance mula sa Ako Bicol - DOLE - TUPAD program na ginanap sa Embarcadero De Legazpi. Layunin ng programang ito na matulungan at makapagbigay ng trabaho sa mga kababayang nangangailangan ng trabaho. Bahagi ang programa ng "Tabang Sa Kabuhayan" ng Ako Bicol Party-list.
  • Isinagawa kahapon ng umaga, Hulyo 7, 2022, sa Taysan Elementary Covered Court, Taysan, Legazpi City ang Ako Bicol - DOLE - TUPAD Payout para sa ating mga kababayang Legazpeños. Ang mga piling beneficiaries mula sa Barangay Arimbay at Bigaa ay nakatanggap ng kanilang cash assistance mula sa Ako Bicol - DOLE - TUPAD program na ginanap sa Embarcadero De Legazpi. Layunin ng programang ito na matulungan at makapagbigay ng trabaho sa mga kababayang nangangailangan ng trabaho. Bahagi ang programa ng "Tabang Sa Kabuhayan" ng Ako Bicol Party-list.
  • Isinagawa kahapon ng umaga, Hulyo 7, 2022, sa Taysan Elementary Covered Court, Taysan, Legazpi City ang Ako Bicol - DOLE - TUPAD Payout para sa ating mga kababayang Legazpeños. Ang mga piling beneficiaries mula sa Barangay Arimbay at Bigaa ay nakatanggap ng kanilang cash assistance mula sa Ako Bicol - DOLE - TUPAD program na ginanap sa Embarcadero De Legazpi. Layunin ng programang ito na matulungan at makapagbigay ng trabaho sa mga kababayang nangangailangan ng trabaho. Bahagi ang programa ng "Tabang Sa Kabuhayan" ng Ako Bicol Party-list.
  • Isinagawa kahapon ng umaga, Hulyo 7, 2022, sa Taysan Elementary Covered Court, Taysan, Legazpi City ang Ako Bicol - DOLE - TUPAD Payout para sa ating mga kababayang Legazpeños. Ang mga piling beneficiaries mula sa Barangay Arimbay at Bigaa ay nakatanggap ng kanilang cash assistance mula sa Ako Bicol - DOLE - TUPAD program na ginanap sa Embarcadero De Legazpi. Layunin ng programang ito na matulungan at makapagbigay ng trabaho sa mga kababayang nangangailangan ng trabaho. Bahagi ang programa ng "Tabang Sa Kabuhayan" ng Ako Bicol Party-list.
  • Isinagawa kahapon ng umaga, Hulyo 7, 2022, sa Taysan Elementary Covered Court, Taysan, Legazpi City ang Ako Bicol - DOLE - TUPAD Payout para sa ating mga kababayang Legazpeños. Ang mga piling beneficiaries mula sa Barangay Arimbay at Bigaa ay nakatanggap ng kanilang cash assistance mula sa Ako Bicol - DOLE - TUPAD program na ginanap sa Embarcadero De Legazpi. Layunin ng programang ito na matulungan at makapagbigay ng trabaho sa mga kababayang nangangailangan ng trabaho. Bahagi ang programa ng "Tabang Sa Kabuhayan" ng Ako Bicol Party-list.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s