Pagpapalawak ng kaalaman patungkol sa mga batas na nagpoprotekta sa mga kababaihan at kabataan, suportado ng Ako Bicol party-list

Pinaunlakan ni incoming Ako Bicol Representative Atty. Raul Angelo Bongalon ang imbitasyon ng Sangguniang Kabataan ng Barangay 5 at Barangay 2 ng Malilipot, Albay. Napiling tema sa talakayan ang “Kabataang Nagkakaisa para sa Karapatan at Pagbabago tungo sa Mapayapang Inang Bayan”. Ginanap ang naturang pagpupulong sa Munisipalidad ng Malilipot, noong ika – 24 ng Hunyo, 2022.

Ibinahagi ni Congressman Bongalon ang kanyang kaalaman ukol sa RA 9262: Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004 at RA 8353: The Anti-Rape Law of 1997.

  • Pinaunlakan ni incoming Ako Bicol Representative Atty. Raul Angelo Bongalon ang imbitasyon ng Sangguniang Kabataan ng Barangay 5 at Barangay 2 ng Malilipot, Albay. Napiling tema sa talakayan ang "Kabataang Nagkakaisa para sa Karapatan at Pagbabago tungo sa Mapayapang Inang Bayan". Ginanap ang naturang pagpupulong sa Munisipalidad ng Malilipot, noong ika - 24 ng Hunyo, 2022. Ibinahagi ni Congressman Bongalon ang kanyang kaalaman ukol sa RA 9262: Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004 at RA 8353: The Anti-Rape Law of 1997.
  • Pinaunlakan ni incoming Ako Bicol Representative Atty. Raul Angelo Bongalon ang imbitasyon ng Sangguniang Kabataan ng Barangay 5 at Barangay 2 ng Malilipot, Albay. Napiling tema sa talakayan ang "Kabataang Nagkakaisa para sa Karapatan at Pagbabago tungo sa Mapayapang Inang Bayan". Ginanap ang naturang pagpupulong sa Munisipalidad ng Malilipot, noong ika - 24 ng Hunyo, 2022. Ibinahagi ni Congressman Bongalon ang kanyang kaalaman ukol sa RA 9262: Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004 at RA 8353: The Anti-Rape Law of 1997.
  • Pinaunlakan ni incoming Ako Bicol Representative Atty. Raul Angelo Bongalon ang imbitasyon ng Sangguniang Kabataan ng Barangay 5 at Barangay 2 ng Malilipot, Albay. Napiling tema sa talakayan ang "Kabataang Nagkakaisa para sa Karapatan at Pagbabago tungo sa Mapayapang Inang Bayan". Ginanap ang naturang pagpupulong sa Munisipalidad ng Malilipot, noong ika - 24 ng Hunyo, 2022. Ibinahagi ni Congressman Bongalon ang kanyang kaalaman ukol sa RA 9262: Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004 at RA 8353: The Anti-Rape Law of 1997.
  • Pinaunlakan ni incoming Ako Bicol Representative Atty. Raul Angelo Bongalon ang imbitasyon ng Sangguniang Kabataan ng Barangay 5 at Barangay 2 ng Malilipot, Albay. Napiling tema sa talakayan ang "Kabataang Nagkakaisa para sa Karapatan at Pagbabago tungo sa Mapayapang Inang Bayan". Ginanap ang naturang pagpupulong sa Munisipalidad ng Malilipot, noong ika - 24 ng Hunyo, 2022. Ibinahagi ni Congressman Bongalon ang kanyang kaalaman ukol sa RA 9262: Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004 at RA 8353: The Anti-Rape Law of 1997.
  • Pinaunlakan ni incoming Ako Bicol Representative Atty. Raul Angelo Bongalon ang imbitasyon ng Sangguniang Kabataan ng Barangay 5 at Barangay 2 ng Malilipot, Albay. Napiling tema sa talakayan ang "Kabataang Nagkakaisa para sa Karapatan at Pagbabago tungo sa Mapayapang Inang Bayan". Ginanap ang naturang pagpupulong sa Munisipalidad ng Malilipot, noong ika - 24 ng Hunyo, 2022. Ibinahagi ni Congressman Bongalon ang kanyang kaalaman ukol sa RA 9262: Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004 at RA 8353: The Anti-Rape Law of 1997.
  • Pinaunlakan ni incoming Ako Bicol Representative Atty. Raul Angelo Bongalon ang imbitasyon ng Sangguniang Kabataan ng Barangay 5 at Barangay 2 ng Malilipot, Albay. Napiling tema sa talakayan ang "Kabataang Nagkakaisa para sa Karapatan at Pagbabago tungo sa Mapayapang Inang Bayan". Ginanap ang naturang pagpupulong sa Munisipalidad ng Malilipot, noong ika - 24 ng Hunyo, 2022. Ibinahagi ni Congressman Bongalon ang kanyang kaalaman ukol sa RA 9262: Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004 at RA 8353: The Anti-Rape Law of 1997.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s