Ikatlong araw ngayon, Hunyo 17, 2022, ng Ako Bicol – Educational Assistance Payout, isang programang nagbabahagi ng tulong sa iba’t-ibang benepisyaryo katuwang ang Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Isinagawa ang nasabing payout sa Embarcadero de Legazpi, Legazpi City.

Hangarin ng programa na matulungan ang mga mag-aaral na nais ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral.

  • Ikatlong araw ngayon, Hunyo 17, 2022, ng Ako Bicol - Educational Assistance Payout, isang programang nagbabahagi ng tulong sa iba’t-ibang benepisyaryo katuwang ang Department of Social Welfare and Development (DSWD). Isinagawa ang nasabing payout sa Embarcadero de Legazpi, Legazpi City. Hangarin ng programa na matulungan ang mga mag-aaral na nais ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral.
  • Ikatlong araw ngayon, Hunyo 17, 2022, ng Ako Bicol - Educational Assistance Payout, isang programang nagbabahagi ng tulong sa iba’t-ibang benepisyaryo katuwang ang Department of Social Welfare and Development (DSWD). Isinagawa ang nasabing payout sa Embarcadero de Legazpi, Legazpi City. Hangarin ng programa na matulungan ang mga mag-aaral na nais ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral.
  • Ikatlong araw ngayon, Hunyo 17, 2022, ng Ako Bicol - Educational Assistance Payout, isang programang nagbabahagi ng tulong sa iba’t-ibang benepisyaryo katuwang ang Department of Social Welfare and Development (DSWD). Isinagawa ang nasabing payout sa Embarcadero de Legazpi, Legazpi City. Hangarin ng programa na matulungan ang mga mag-aaral na nais ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral.
  • Ikatlong araw ngayon, Hunyo 17, 2022, ng Ako Bicol - Educational Assistance Payout, isang programang nagbabahagi ng tulong sa iba’t-ibang benepisyaryo katuwang ang Department of Social Welfare and Development (DSWD). Isinagawa ang nasabing payout sa Embarcadero de Legazpi, Legazpi City. Hangarin ng programa na matulungan ang mga mag-aaral na nais ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral.
  • Ikatlong araw ngayon, Hunyo 17, 2022, ng Ako Bicol - Educational Assistance Payout, isang programang nagbabahagi ng tulong sa iba’t-ibang benepisyaryo katuwang ang Department of Social Welfare and Development (DSWD). Isinagawa ang nasabing payout sa Embarcadero de Legazpi, Legazpi City. Hangarin ng programa na matulungan ang mga mag-aaral na nais ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral.
  • Ikatlong araw ngayon, Hunyo 17, 2022, ng Ako Bicol - Educational Assistance Payout, isang programang nagbabahagi ng tulong sa iba’t-ibang benepisyaryo katuwang ang Department of Social Welfare and Development (DSWD). Isinagawa ang nasabing payout sa Embarcadero de Legazpi, Legazpi City. Hangarin ng programa na matulungan ang mga mag-aaral na nais ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral.
  • Ikatlong araw ngayon, Hunyo 17, 2022, ng Ako Bicol - Educational Assistance Payout, isang programang nagbabahagi ng tulong sa iba’t-ibang benepisyaryo katuwang ang Department of Social Welfare and Development (DSWD). Isinagawa ang nasabing payout sa Embarcadero de Legazpi, Legazpi City. Hangarin ng programa na matulungan ang mga mag-aaral na nais ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s