Ako Bicol at DSWD, nagsagawa ng educational assistance payout sa Legazpi City

Nasa ikalawang araw na ngayong Hunyo 16, 2022 ang pamamahagi ng Ako Bicol – Educational Assistance sa Celebration Plaza, Embarcadero de Legazpi. Katuwang ng Ako Bicol sa programa ang Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Ang pinakabagong batch ng mga student beneficiaries ay mula sa iba’t ibang barangay ng Legazpi City.

Bahagi ang proyektong ito ng Tabang Sa Edukasyon ng Ako Bicol PartyList na naglalayong makatulong sa mga mag-aaral na lubos na nangangailangan.

  • Tuloy-tuloy ang Ako Bicol PartyList sa paghahatid ng tulong at suporta sa mga mag-aaral mula sa iba't ibang barangay sa lungsod ng Legazpi. Bilang bahagi ng Tabang sa Edukasyon, ginanap ang Ako Bicol pay-out sa Celebration Plaza, Embarcadero de Legazpi, Legazpi City noong Hunyo 15, 2022. Dinaluhan ito ni outgoing Ako Bicol Representative Alfredo Garbin, Jr. at ang bagong kinatawan ng Ako Bicol na si Atty. Raul Angelo Bongalon. Katuwang ng Ako Bicol sa naturang pay-out ang Department of Social Welfare and Development (DSWD). Layunin ng programang tulungan ang mga mag-aaral na nais ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral.
  • Tuloy-tuloy ang Ako Bicol PartyList sa paghahatid ng tulong at suporta sa mga mag-aaral mula sa iba't ibang barangay sa lungsod ng Legazpi. Bilang bahagi ng Tabang sa Edukasyon, ginanap ang Ako Bicol pay-out sa Celebration Plaza, Embarcadero de Legazpi, Legazpi City noong Hunyo 15, 2022. Dinaluhan ito ni outgoing Ako Bicol Representative Alfredo Garbin, Jr. at ang bagong kinatawan ng Ako Bicol na si Atty. Raul Angelo Bongalon. Katuwang ng Ako Bicol sa naturang pay-out ang Department of Social Welfare and Development (DSWD). Layunin ng programang tulungan ang mga mag-aaral na nais ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral.
  • Tuloy-tuloy ang Ako Bicol PartyList sa paghahatid ng tulong at suporta sa mga mag-aaral mula sa iba't ibang barangay sa lungsod ng Legazpi. Bilang bahagi ng Tabang sa Edukasyon, ginanap ang Ako Bicol pay-out sa Celebration Plaza, Embarcadero de Legazpi, Legazpi City noong Hunyo 15, 2022. Dinaluhan ito ni outgoing Ako Bicol Representative Alfredo Garbin, Jr. at ang bagong kinatawan ng Ako Bicol na si Atty. Raul Angelo Bongalon. Katuwang ng Ako Bicol sa naturang pay-out ang Department of Social Welfare and Development (DSWD). Layunin ng programang tulungan ang mga mag-aaral na nais ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral.
  • Tuloy-tuloy ang Ako Bicol PartyList sa paghahatid ng tulong at suporta sa mga mag-aaral mula sa iba't ibang barangay sa lungsod ng Legazpi. Bilang bahagi ng Tabang sa Edukasyon, ginanap ang Ako Bicol pay-out sa Celebration Plaza, Embarcadero de Legazpi, Legazpi City noong Hunyo 15, 2022. Dinaluhan ito ni outgoing Ako Bicol Representative Alfredo Garbin, Jr. at ang bagong kinatawan ng Ako Bicol na si Atty. Raul Angelo Bongalon. Katuwang ng Ako Bicol sa naturang pay-out ang Department of Social Welfare and Development (DSWD). Layunin ng programang tulungan ang mga mag-aaral na nais ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral.
  • Tuloy-tuloy ang Ako Bicol PartyList sa paghahatid ng tulong at suporta sa mga mag-aaral mula sa iba't ibang barangay sa lungsod ng Legazpi. Bilang bahagi ng Tabang sa Edukasyon, ginanap ang Ako Bicol pay-out sa Celebration Plaza, Embarcadero de Legazpi, Legazpi City noong Hunyo 15, 2022. Dinaluhan ito ni outgoing Ako Bicol Representative Alfredo Garbin, Jr. at ang bagong kinatawan ng Ako Bicol na si Atty. Raul Angelo Bongalon. Katuwang ng Ako Bicol sa naturang pay-out ang Department of Social Welfare and Development (DSWD). Layunin ng programang tulungan ang mga mag-aaral na nais ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral.
  • Tuloy-tuloy ang Ako Bicol PartyList sa paghahatid ng tulong at suporta sa mga mag-aaral mula sa iba't ibang barangay sa lungsod ng Legazpi. Bilang bahagi ng Tabang sa Edukasyon, ginanap ang Ako Bicol pay-out sa Celebration Plaza, Embarcadero de Legazpi, Legazpi City noong Hunyo 15, 2022. Dinaluhan ito ni outgoing Ako Bicol Representative Alfredo Garbin, Jr. at ang bagong kinatawan ng Ako Bicol na si Atty. Raul Angelo Bongalon. Katuwang ng Ako Bicol sa naturang pay-out ang Department of Social Welfare and Development (DSWD). Layunin ng programang tulungan ang mga mag-aaral na nais ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral.
  • Tuloy-tuloy ang Ako Bicol PartyList sa paghahatid ng tulong at suporta sa mga mag-aaral mula sa iba't ibang barangay sa lungsod ng Legazpi. Bilang bahagi ng Tabang sa Edukasyon, ginanap ang Ako Bicol pay-out sa Celebration Plaza, Embarcadero de Legazpi, Legazpi City noong Hunyo 15, 2022. Dinaluhan ito ni outgoing Ako Bicol Representative Alfredo Garbin, Jr. at ang bagong kinatawan ng Ako Bicol na si Atty. Raul Angelo Bongalon. Katuwang ng Ako Bicol sa naturang pay-out ang Department of Social Welfare and Development (DSWD). Layunin ng programang tulungan ang mga mag-aaral na nais ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral.
  • Tuloy-tuloy ang Ako Bicol PartyList sa paghahatid ng tulong at suporta sa mga mag-aaral mula sa iba't ibang barangay sa lungsod ng Legazpi. Bilang bahagi ng Tabang sa Edukasyon, ginanap ang Ako Bicol pay-out sa Celebration Plaza, Embarcadero de Legazpi, Legazpi City noong Hunyo 15, 2022. Dinaluhan ito ni outgoing Ako Bicol Representative Alfredo Garbin, Jr. at ang bagong kinatawan ng Ako Bicol na si Atty. Raul Angelo Bongalon. Katuwang ng Ako Bicol sa naturang pay-out ang Department of Social Welfare and Development (DSWD). Layunin ng programang tulungan ang mga mag-aaral na nais ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s