AKO BICOL NAGHATID NG TULONG SA MGA BIKTIMA NG PAGSABOG NG BULKANG BULUSAN SA SORSOGON

Naghatid ng tulong ang Ako Bicol PartyList sa mga apektadong lugar ng pagsabog ng Bulkang Bulusan sa lalawigan ng Sorsogon. Namahagi tayo ng mga gamot, bitamina, facemasks, faceshields at macaroni soup para sa mga kababayan natin. Nagpadala rin ng ambulansya ang Ako Bicol Tabang Ora Mismo.

Maraming salamat po sa mga aming mga naging katuwang. Patuloy ang Ako Bicol PartyList sa paghatid ng tulong sa ating mga kababayang lubos na nangangailangan.

 • Naghatid ng tulong ang Ako Bicol PartyList sa mga apektadong lugar ng pagsabog ng Bulkang Bulusan sa lalawigan ng Sorsogon. Namahagi tayo ng mga gamot, bitamina facemasks, faceshields at macaroni soup para sa mga kababayan natin. Nagpadala din ng ambulansya ang Ako Bicol Tabang Ora Mismo. Maraming salamat po sa mga aming mga naging katuwang. Patuloy ang Ako Bicol PartyList sa paghatid ng tulong sa ating mga kababayang lubos na nangangailangan.
 • Naghatid ng tulong ang Ako Bicol PartyList sa mga apektadong lugar ng pagsabog ng Bulkang Bulusan sa lalawigan ng Sorsogon. Namahagi tayo ng mga gamot, bitamina facemasks, faceshields at macaroni soup para sa mga kababayan natin. Nagpadala din ng ambulansya ang Ako Bicol Tabang Ora Mismo. Maraming salamat po sa mga aming mga naging katuwang. Patuloy ang Ako Bicol PartyList sa paghatid ng tulong sa ating mga kababayang lubos na nangangailangan.
 • Naghatid ng tulong ang Ako Bicol PartyList sa mga apektadong lugar ng pagsabog ng Bulkang Bulusan sa lalawigan ng Sorsogon. Namahagi tayo ng mga gamot, bitamina facemasks, faceshields at macaroni soup para sa mga kababayan natin. Nagpadala din ng ambulansya ang Ako Bicol Tabang Ora Mismo. Maraming salamat po sa mga aming mga naging katuwang. Patuloy ang Ako Bicol PartyList sa paghatid ng tulong sa ating mga kababayang lubos na nangangailangan.
 • Naghatid ng tulong ang Ako Bicol PartyList sa mga apektadong lugar ng pagsabog ng Bulkang Bulusan sa lalawigan ng Sorsogon. Namahagi tayo ng mga gamot, bitamina facemasks, faceshields at macaroni soup para sa mga kababayan natin. Nagpadala din ng ambulansya ang Ako Bicol Tabang Ora Mismo. Maraming salamat po sa mga aming mga naging katuwang. Patuloy ang Ako Bicol PartyList sa paghatid ng tulong sa ating mga kababayang lubos na nangangailangan.
 • Naghatid ng tulong ang Ako Bicol PartyList sa mga apektadong lugar ng pagsabog ng Bulkang Bulusan sa lalawigan ng Sorsogon. Namahagi tayo ng mga gamot, bitamina facemasks, faceshields at macaroni soup para sa mga kababayan natin. Nagpadala din ng ambulansya ang Ako Bicol Tabang Ora Mismo. Maraming salamat po sa mga aming mga naging katuwang. Patuloy ang Ako Bicol PartyList sa paghatid ng tulong sa ating mga kababayang lubos na nangangailangan.
 • Naghatid ng tulong ang Ako Bicol PartyList sa mga apektadong lugar ng pagsabog ng Bulkang Bulusan sa lalawigan ng Sorsogon. Namahagi tayo ng mga gamot, bitamina facemasks, faceshields at macaroni soup para sa mga kababayan natin. Nagpadala din ng ambulansya ang Ako Bicol Tabang Ora Mismo. Maraming salamat po sa mga aming mga naging katuwang. Patuloy ang Ako Bicol PartyList sa paghatid ng tulong sa ating mga kababayang lubos na nangangailangan.
 • Naghatid ng tulong ang Ako Bicol PartyList sa mga apektadong lugar ng pagsabog ng Bulkang Bulusan sa lalawigan ng Sorsogon. Namahagi tayo ng mga gamot, bitamina facemasks, faceshields at macaroni soup para sa mga kababayan natin. Nagpadala din ng ambulansya ang Ako Bicol Tabang Ora Mismo. Maraming salamat po sa mga aming mga naging katuwang. Patuloy ang Ako Bicol PartyList sa paghatid ng tulong sa ating mga kababayang lubos na nangangailangan.
 • Naghatid ng tulong ang Ako Bicol PartyList sa mga apektadong lugar ng pagsabog ng Bulkang Bulusan sa lalawigan ng Sorsogon. Namahagi tayo ng mga gamot, bitamina facemasks, faceshields at macaroni soup para sa mga kababayan natin. Nagpadala din ng ambulansya ang Ako Bicol Tabang Ora Mismo. Maraming salamat po sa mga aming mga naging katuwang. Patuloy ang Ako Bicol PartyList sa paghatid ng tulong sa ating mga kababayang lubos na nangangailangan.
 • Naghatid ng tulong ang Ako Bicol PartyList sa mga apektadong lugar ng pagsabog ng Bulkang Bulusan sa lalawigan ng Sorsogon. Namahagi tayo ng mga gamot, bitamina facemasks, faceshields at macaroni soup para sa mga kababayan natin. Nagpadala din ng ambulansya ang Ako Bicol Tabang Ora Mismo. Maraming salamat po sa mga aming mga naging katuwang. Patuloy ang Ako Bicol PartyList sa paghatid ng tulong sa ating mga kababayang lubos na nangangailangan.
 • Naghatid ng tulong ang Ako Bicol PartyList sa mga apektadong lugar ng pagsabog ng Bulkang Bulusan sa lalawigan ng Sorsogon. Namahagi tayo ng mga gamot, bitamina facemasks, faceshields at macaroni soup para sa mga kababayan natin. Nagpadala din ng ambulansya ang Ako Bicol Tabang Ora Mismo. Maraming salamat po sa mga aming mga naging katuwang. Patuloy ang Ako Bicol PartyList sa paghatid ng tulong sa ating mga kababayang lubos na nangangailangan.
 • Naghatid ng tulong ang Ako Bicol PartyList sa mga apektadong lugar ng pagsabog ng Bulkang Bulusan sa lalawigan ng Sorsogon. Namahagi tayo ng mga gamot, bitamina facemasks, faceshields at macaroni soup para sa mga kababayan natin. Nagpadala din ng ambulansya ang Ako Bicol Tabang Ora Mismo. Maraming salamat po sa mga aming mga naging katuwang. Patuloy ang Ako Bicol PartyList sa paghatid ng tulong sa ating mga kababayang lubos na nangangailangan.
 • Naghatid ng tulong ang Ako Bicol PartyList sa mga apektadong lugar ng pagsabog ng Bulkang Bulusan sa lalawigan ng Sorsogon. Namahagi tayo ng mga gamot, bitamina facemasks, faceshields at macaroni soup para sa mga kababayan natin. Nagpadala din ng ambulansya ang Ako Bicol Tabang Ora Mismo. Maraming salamat po sa mga aming mga naging katuwang. Patuloy ang Ako Bicol PartyList sa paghatid ng tulong sa ating mga kababayang lubos na nangangailangan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s