Labis ang galak ng mga scholars ng Ako Bicol at TESDA na nagtapos sa kursong Dressmaking NC II. Ginanap ang simpleng seremonya sa Barangay San Vicente, Bato, Camarines Sur, noong Marso 4, 2022.

Personal na dumalo sa pagtatapos si Ako Bicol 2nd nominee Atty. Raul Angelo Bongalon.

Ang mga scholars ay nagsanay sa Dressmaking sa loob ng 35 araw sa ilalim ng programang Training for Work Scholarship ng TESDA.

Patuloy ang Ako Bicol sa pagbibigay tulong sa mga kababayang Bicolano na nais magkaroon ng maayos na hanapbuhay sa hinaharap.

  • Labis ang galak ng mga scholars ng Ako Bicol at TESDA na nagtapos sa kursong Dressmaking NC II. Ginanap ang simpleng seremonya sa Barangay San Vicente, Bato, Camarines Sur, noong Marso 4, 2022. Personal na dumalo sa pagtatapos si Ako Bicol 2nd nominee Atty. Raul Angelo Bongalon. Ang mga scholars ay nagsanay sa Dressmaking sa loob ng 35 araw sa ilalim ng programang Training for Work Scholarship ng TESDA. Patuloy ang Ako Bicol sa pagbibigay tulong sa mga kababayang Bicolano na nais magkaroon ng maayos na hanapbuhay sa hinaharap.
  • Labis ang galak ng mga scholars ng Ako Bicol at TESDA na nagtapos sa kursong Dressmaking NC II. Ginanap ang simpleng seremonya sa Barangay San Vicente, Bato, Camarines Sur, noong Marso 4, 2022. Personal na dumalo sa pagtatapos si Ako Bicol 2nd nominee Atty. Raul Angelo Bongalon. Ang mga scholars ay nagsanay sa Dressmaking sa loob ng 35 araw sa ilalim ng programang Training for Work Scholarship ng TESDA. Patuloy ang Ako Bicol sa pagbibigay tulong sa mga kababayang Bicolano na nais magkaroon ng maayos na hanapbuhay sa hinaharap.
  • Labis ang galak ng mga scholars ng Ako Bicol at TESDA na nagtapos sa kursong Dressmaking NC II. Ginanap ang simpleng seremonya sa Barangay San Vicente, Bato, Camarines Sur, noong Marso 4, 2022. Personal na dumalo sa pagtatapos si Ako Bicol 2nd nominee Atty. Raul Angelo Bongalon. Ang mga scholars ay nagsanay sa Dressmaking sa loob ng 35 araw sa ilalim ng programang Training for Work Scholarship ng TESDA. Patuloy ang Ako Bicol sa pagbibigay tulong sa mga kababayang Bicolano na nais magkaroon ng maayos na hanapbuhay sa hinaharap.
  • Labis ang galak ng mga scholars ng Ako Bicol at TESDA na nagtapos sa kursong Dressmaking NC II. Ginanap ang simpleng seremonya sa Barangay San Vicente, Bato, Camarines Sur, noong Marso 4, 2022. Personal na dumalo sa pagtatapos si Ako Bicol 2nd nominee Atty. Raul Angelo Bongalon. Ang mga scholars ay nagsanay sa Dressmaking sa loob ng 35 araw sa ilalim ng programang Training for Work Scholarship ng TESDA. Patuloy ang Ako Bicol sa pagbibigay tulong sa mga kababayang Bicolano na nais magkaroon ng maayos na hanapbuhay sa hinaharap.
  • Labis ang galak ng mga scholars ng Ako Bicol at TESDA na nagtapos sa kursong Dressmaking NC II. Ginanap ang simpleng seremonya sa Barangay San Vicente, Bato, Camarines Sur, noong Marso 4, 2022. Personal na dumalo sa pagtatapos si Ako Bicol 2nd nominee Atty. Raul Angelo Bongalon. Ang mga scholars ay nagsanay sa Dressmaking sa loob ng 35 araw sa ilalim ng programang Training for Work Scholarship ng TESDA. Patuloy ang Ako Bicol sa pagbibigay tulong sa mga kababayang Bicolano na nais magkaroon ng maayos na hanapbuhay sa hinaharap.
  • Labis ang galak ng mga scholars ng Ako Bicol at TESDA na nagtapos sa kursong Dressmaking NC II. Ginanap ang simpleng seremonya sa Barangay San Vicente, Bato, Camarines Sur, noong Marso 4, 2022. Personal na dumalo sa pagtatapos si Ako Bicol 2nd nominee Atty. Raul Angelo Bongalon. Ang mga scholars ay nagsanay sa Dressmaking sa loob ng 35 araw sa ilalim ng programang Training for Work Scholarship ng TESDA. Patuloy ang Ako Bicol sa pagbibigay tulong sa mga kababayang Bicolano na nais magkaroon ng maayos na hanapbuhay sa hinaharap.
  • Labis ang galak ng mga scholars ng Ako Bicol at TESDA na nagtapos sa kursong Dressmaking NC II. Ginanap ang simpleng seremonya sa Barangay San Vicente, Bato, Camarines Sur, noong Marso 4, 2022. Personal na dumalo sa pagtatapos si Ako Bicol 2nd nominee Atty. Raul Angelo Bongalon. Ang mga scholars ay nagsanay sa Dressmaking sa loob ng 35 araw sa ilalim ng programang Training for Work Scholarship ng TESDA. Patuloy ang Ako Bicol sa pagbibigay tulong sa mga kababayang Bicolano na nais magkaroon ng maayos na hanapbuhay sa hinaharap.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s