AKO BICOL-DOLE – GIP ORIENTATION | MASBATE

Sumailalim sa orientation ang mga pinakabagong beneficiaries ng Government Internship Program (GIP) ng Ako Bicol Party-list at Department of Labor and Employment (DOLE) sa isla ng Masbate.

Ginanap ang orientation sa Landungan Training Center, Barangay Nursery, Masbate City, noong Pebrero 9, 2022.

Ang mga beneficiaries ay binigyan ng pagkakataong maibahagi at maipakita ang kanilang kakayahan lalo na sa mga nais magtrabaho sa mga ahensya ng pamahalaan.

Layunin ng Ako Bicol na makatulong sa mga kabataan at mabigyan sila ng pagkakataong magkaroon ng disenteng hanapbuhay sa hinaharap.

  • Sumailalim sa orientation ang mga pinakabagong beneficiaries ng Government Internship Program (GIP) ng Ako Bicol Party-list at Department of Labor and Employment (DOLE) sa isla ng Masbate. Ginanap ang orientation sa Landungan Training Center, Barangay Nursery, Masbate City, noong Pebrero 9, 2022. Ang mga beneficiaries ay binigyan ng pagkakataong maibahagi at maipakita ang kanilang kakayahan lalo na sa mga nais magtrabaho sa mga ahensya ng pamahalaan. Layunin ng Ako Bicol na makatulong sa mga kabataan at mabigyan sila ng pagkakataong magkaroon ng disenteng hanapbuhay sa hinaharap.
  • Sumailalim sa orientation ang mga pinakabagong beneficiaries ng Government Internship Program (GIP) ng Ako Bicol Party-list at Department of Labor and Employment (DOLE) sa isla ng Masbate. Ginanap ang orientation sa Landungan Training Center, Barangay Nursery, Masbate City, noong Pebrero 9, 2022. Ang mga beneficiaries ay binigyan ng pagkakataong maibahagi at maipakita ang kanilang kakayahan lalo na sa mga nais magtrabaho sa mga ahensya ng pamahalaan. Layunin ng Ako Bicol na makatulong sa mga kabataan at mabigyan sila ng pagkakataong magkaroon ng disenteng hanapbuhay sa hinaharap.
  • Sumailalim sa orientation ang mga pinakabagong beneficiaries ng Government Internship Program (GIP) ng Ako Bicol Party-list at Department of Labor and Employment (DOLE) sa isla ng Masbate. Ginanap ang orientation sa Landungan Training Center, Barangay Nursery, Masbate City, noong Pebrero 9, 2022. Ang mga beneficiaries ay binigyan ng pagkakataong maibahagi at maipakita ang kanilang kakayahan lalo na sa mga nais magtrabaho sa mga ahensya ng pamahalaan. Layunin ng Ako Bicol na makatulong sa mga kabataan at mabigyan sila ng pagkakataong magkaroon ng disenteng hanapbuhay sa hinaharap.
  • Sumailalim sa orientation ang mga pinakabagong beneficiaries ng Government Internship Program (GIP) ng Ako Bicol Party-list at Department of Labor and Employment (DOLE) sa isla ng Masbate. Ginanap ang orientation sa Landungan Training Center, Barangay Nursery, Masbate City, noong Pebrero 9, 2022. Ang mga beneficiaries ay binigyan ng pagkakataong maibahagi at maipakita ang kanilang kakayahan lalo na sa mga nais magtrabaho sa mga ahensya ng pamahalaan. Layunin ng Ako Bicol na makatulong sa mga kabataan at mabigyan sila ng pagkakataong magkaroon ng disenteng hanapbuhay sa hinaharap.
  • Sumailalim sa orientation ang mga pinakabagong beneficiaries ng Government Internship Program (GIP) ng Ako Bicol Party-list at Department of Labor and Employment (DOLE) sa isla ng Masbate. Ginanap ang orientation sa Landungan Training Center, Barangay Nursery, Masbate City, noong Pebrero 9, 2022. Ang mga beneficiaries ay binigyan ng pagkakataong maibahagi at maipakita ang kanilang kakayahan lalo na sa mga nais magtrabaho sa mga ahensya ng pamahalaan. Layunin ng Ako Bicol na makatulong sa mga kabataan at mabigyan sila ng pagkakataong magkaroon ng disenteng hanapbuhay sa hinaharap.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s