Nagtapos sa kursong Electronic Products Assembly and Servicing (EPAS) II ang mga beneficiaries ng Ako Bicol at TESDA sa Bicol Training and Technological College Inc. sa Bacacay, Albay noong Pebrero 9, 2022.

Ang mga scholars ay sumailalim sa masusing pagsasanay upang madagdagan ang kanilang kaalalman at karanasan na mahalaga sa paghahanap ng trabaho.

Dinaluhan ang aktibidad nina Atty. Raul Angelo “Jill” Bongalon at Atty. Ramiro Borres, mga bagong nominees ng Ako Bicol Party-list sa darating na halalan sa Mayo.

  • Nagtapos sa kursong Electronic Products Assembly and Servicing (EPAS) II ang mga beneficiaries ng Ako Bicol at TESDA sa Bicol Training and Technological College Inc. sa Bacacay, Albay noong Pebrero 9, 2022. Ang mga scholars ay sumailalim sa masusing pagsasanay upang madagdagan ang kanilang kaalalman at karanasan na mahalaga sa paghahanap ng trabaho. Dinaluhan ang aktibidad nina Atty. Raul Angelo "Jill" Bongalon at Atty. Ramiro Borres, mga bagong nominees ng Ako Bicol Party-list sa darating na halalan sa Mayo.
  • Nagtapos sa kursong Electronic Products Assembly and Servicing (EPAS) II ang mga beneficiaries ng Ako Bicol at TESDA sa Bicol Training and Technological College Inc. sa Bacacay, Albay noong Pebrero 9, 2022. Ang mga scholars ay sumailalim sa masusing pagsasanay upang madagdagan ang kanilang kaalalman at karanasan na mahalaga sa paghahanap ng trabaho. Dinaluhan ang aktibidad nina Atty. Raul Angelo "Jill" Bongalon at Atty. Ramiro Borres, mga bagong nominees ng Ako Bicol Party-list sa darating na halalan sa Mayo.
  • Nagtapos sa kursong Electronic Products Assembly and Servicing (EPAS) II ang mga beneficiaries ng Ako Bicol at TESDA sa Bicol Training and Technological College Inc. sa Bacacay, Albay noong Pebrero 9, 2022. Ang mga scholars ay sumailalim sa masusing pagsasanay upang madagdagan ang kanilang kaalalman at karanasan na mahalaga sa paghahanap ng trabaho. Dinaluhan ang aktibidad nina Atty. Raul Angelo "Jill" Bongalon at Atty. Ramiro Borres, mga bagong nominees ng Ako Bicol Party-list sa darating na halalan sa Mayo.
  • Nagtapos sa kursong Electronic Products Assembly and Servicing (EPAS) II ang mga beneficiaries ng Ako Bicol at TESDA sa Bicol Training and Technological College Inc. sa Bacacay, Albay noong Pebrero 9, 2022. Ang mga scholars ay sumailalim sa masusing pagsasanay upang madagdagan ang kanilang kaalalman at karanasan na mahalaga sa paghahanap ng trabaho. Dinaluhan ang aktibidad nina Atty. Raul Angelo "Jill" Bongalon at Atty. Ramiro Borres, mga bagong nominees ng Ako Bicol Party-list sa darating na halalan sa Mayo.
  • Nagtapos sa kursong Electronic Products Assembly and Servicing (EPAS) II ang mga beneficiaries ng Ako Bicol at TESDA sa Bicol Training and Technological College Inc. sa Bacacay, Albay noong Pebrero 9, 2022. Ang mga scholars ay sumailalim sa masusing pagsasanay upang madagdagan ang kanilang kaalalman at karanasan na mahalaga sa paghahanap ng trabaho. Dinaluhan ang aktibidad nina Atty. Raul Angelo "Jill" Bongalon at Atty. Ramiro Borres, mga bagong nominees ng Ako Bicol Party-list sa darating na halalan sa Mayo.
  • Nagtapos sa kursong Electronic Products Assembly and Servicing (EPAS) II ang mga beneficiaries ng Ako Bicol at TESDA sa Bicol Training and Technological College Inc. sa Bacacay, Albay noong Pebrero 9, 2022. Ang mga scholars ay sumailalim sa masusing pagsasanay upang madagdagan ang kanilang kaalalman at karanasan na mahalaga sa paghahanap ng trabaho. Dinaluhan ang aktibidad nina Atty. Raul Angelo "Jill" Bongalon at Atty. Ramiro Borres, mga bagong nominees ng Ako Bicol Party-list sa darating na halalan sa Mayo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s