Namahagi ng tag-iisang sakong bigas ang Ako Bicol Party-list at Programang Ako Bicol Tabang Ora Mismo sa mga piling benepisyaryo mula sa bayan ng Oas at Jovellar, Albay.

Isinagawa ang rice distribution noong Enero 29, 2022.

Patuloy ang Ako Bicol sa paghahatid ng tulong at suporta sa ating mga kababayang nangangailangan.

  • Namahagi ng tag-iisang sakong bigas ang Ako Bicol Party-list at Programang Ako Bicol Tabang Ora Mismo sa mga piling benepisyaryo mula sa bayan ng Oas at Jovellar, Albay. Isinagawa ang rice distribution noong Enero 29, 2022. Patuloy ang Ako Bicol sa paghahatid ng tulong at suporta sa ating mga kababayang nangangailangan.
  • Namahagi ng tag-iisang sakong bigas ang Ako Bicol Party-list at Programang Ako Bicol Tabang Ora Mismo sa mga piling benepisyaryo mula sa bayan ng Oas at Jovellar, Albay. Isinagawa ang rice distribution noong Enero 29, 2022. Patuloy ang Ako Bicol sa paghahatid ng tulong at suporta sa ating mga kababayang nangangailangan.
  • Namahagi ng tag-iisang sakong bigas ang Ako Bicol Party-list at Programang Ako Bicol Tabang Ora Mismo sa mga piling benepisyaryo mula sa bayan ng Oas at Jovellar, Albay. Isinagawa ang rice distribution noong Enero 29, 2022. Patuloy ang Ako Bicol sa paghahatid ng tulong at suporta sa ating mga kababayang nangangailangan.
  • Namahagi ng tag-iisang sakong bigas ang Ako Bicol Party-list at Programang Ako Bicol Tabang Ora Mismo sa mga piling benepisyaryo mula sa bayan ng Oas at Jovellar, Albay. Isinagawa ang rice distribution noong Enero 29, 2022. Patuloy ang Ako Bicol sa paghahatid ng tulong at suporta sa ating mga kababayang nangangailangan.
  • Namahagi ng tag-iisang sakong bigas ang Ako Bicol Party-list at Programang Ako Bicol Tabang Ora Mismo sa mga piling benepisyaryo mula sa bayan ng Oas at Jovellar, Albay. Isinagawa ang rice distribution noong Enero 29, 2022. Patuloy ang Ako Bicol sa paghahatid ng tulong at suporta sa ating mga kababayang nangangailangan.
  • Namahagi ng tag-iisang sakong bigas ang Ako Bicol Party-list at Programang Ako Bicol Tabang Ora Mismo sa mga piling benepisyaryo mula sa bayan ng Oas at Jovellar, Albay. Isinagawa ang rice distribution noong Enero 29, 2022. Patuloy ang Ako Bicol sa paghahatid ng tulong at suporta sa ating mga kababayang nangangailangan.
  • Namahagi ng tag-iisang sakong bigas ang Ako Bicol Party-list at Programang Ako Bicol Tabang Ora Mismo sa mga piling benepisyaryo mula sa bayan ng Oas at Jovellar, Albay. Isinagawa ang rice distribution noong Enero 29, 2022. Patuloy ang Ako Bicol sa paghahatid ng tulong at suporta sa ating mga kababayang nangangailangan.
  • Namahagi ng tag-iisang sakong bigas ang Ako Bicol Party-list at Programang Ako Bicol Tabang Ora Mismo sa mga piling benepisyaryo mula sa bayan ng Oas at Jovellar, Albay. Isinagawa ang rice distribution noong Enero 29, 2022. Patuloy ang Ako Bicol sa paghahatid ng tulong at suporta sa ating mga kababayang nangangailangan.
  • Namahagi ng tag-iisang sakong bigas ang Ako Bicol Party-list at Programang Ako Bicol Tabang Ora Mismo sa mga piling benepisyaryo mula sa bayan ng Oas at Jovellar, Albay. Isinagawa ang rice distribution noong Enero 29, 2022. Patuloy ang Ako Bicol sa paghahatid ng tulong at suporta sa ating mga kababayang nangangailangan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s