AKO BICOL-DOLE TUPAD ORIENTATION

Mula sa ikatlong disrito ng Albay ang pinakabagong batch ng beneficiaries na sumailalim sa orientation ng Ako Bicol – DOLE – TUPAD program, noong ika-28 ng Enero, 2022.

Katuwang ang DOLE, ang naturang programa ng Ako Bicol Party-list ay naglalayong magbigay suporta at tulong kabuhayan sa mga kababayan nating Bicolano.

Kabilang ang Guinobatan, Jovellar, Ligao, Libon, Oas, Polangui at Pioduran sa mga bayan kasama sa naturang orientation.

  • Mula sa ikatlong disrito ng Albay ang pinakabagong batch ng beneficiaries na sumailalim sa orientation ng Ako Bicol - DOLE - TUPAD program, noong ika-28 ng Enero, 2022. Katuwang ang DOLE, ang naturang programa ng Ako Bicol Party-list ay naglalayong magbigay suporta at tulong kabuhayan sa mga kababayan nating Bicolano. Kabilang ang Guinobatan, Jovellar, Ligao, Libon, Oas, Polangui at Pioduran sa mga bayan kasama sa naturang orientation.
  • Mula sa ikatlong disrito ng Albay ang pinakabagong batch ng beneficiaries na sumailalim sa orientation ng Ako Bicol - DOLE - TUPAD program, noong ika-28 ng Enero, 2022. Katuwang ang DOLE, ang naturang programa ng Ako Bicol Party-list ay naglalayong magbigay suporta at tulong kabuhayan sa mga kababayan nating Bicolano. Kabilang ang Guinobatan, Jovellar, Ligao, Libon, Oas, Polangui at Pioduran sa mga bayan kasama sa naturang orientation.
  • Mula sa ikatlong disrito ng Albay ang pinakabagong batch ng beneficiaries na sumailalim sa orientation ng Ako Bicol - DOLE - TUPAD program, noong ika-28 ng Enero, 2022. Katuwang ang DOLE, ang naturang programa ng Ako Bicol Party-list ay naglalayong magbigay suporta at tulong kabuhayan sa mga kababayan nating Bicolano. Kabilang ang Guinobatan, Jovellar, Ligao, Libon, Oas, Polangui at Pioduran sa mga bayan kasama sa naturang orientation.
  • Mula sa ikatlong disrito ng Albay ang pinakabagong batch ng beneficiaries na sumailalim sa orientation ng Ako Bicol - DOLE - TUPAD program, noong ika-28 ng Enero, 2022. Katuwang ang DOLE, ang naturang programa ng Ako Bicol Party-list ay naglalayong magbigay suporta at tulong kabuhayan sa mga kababayan nating Bicolano. Kabilang ang Guinobatan, Jovellar, Ligao, Libon, Oas, Polangui at Pioduran sa mga bayan kasama sa naturang orientation.
  • Mula sa ikatlong disrito ng Albay ang pinakabagong batch ng beneficiaries na sumailalim sa orientation ng Ako Bicol - DOLE - TUPAD program, noong ika-28 ng Enero, 2022. Katuwang ang DOLE, ang naturang programa ng Ako Bicol Party-list ay naglalayong magbigay suporta at tulong kabuhayan sa mga kababayan nating Bicolano. Kabilang ang Guinobatan, Jovellar, Ligao, Libon, Oas, Polangui at Pioduran sa mga bayan kasama sa naturang orientation.
  • Mula sa ikatlong disrito ng Albay ang pinakabagong batch ng beneficiaries na sumailalim sa orientation ng Ako Bicol - DOLE - TUPAD program, noong ika-28 ng Enero, 2022. Katuwang ang DOLE, ang naturang programa ng Ako Bicol Party-list ay naglalayong magbigay suporta at tulong kabuhayan sa mga kababayan nating Bicolano. Kabilang ang Guinobatan, Jovellar, Ligao, Libon, Oas, Polangui at Pioduran sa mga bayan kasama sa naturang orientation.
  • Mula sa ikatlong disrito ng Albay ang pinakabagong batch ng beneficiaries na sumailalim sa orientation ng Ako Bicol - DOLE - TUPAD program, noong ika-28 ng Enero, 2022. Katuwang ang DOLE, ang naturang programa ng Ako Bicol Party-list ay naglalayong magbigay suporta at tulong kabuhayan sa mga kababayan nating Bicolano. Kabilang ang Guinobatan, Jovellar, Ligao, Libon, Oas, Polangui at Pioduran sa mga bayan kasama sa naturang orientation.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s