Sumailalim sa orientation ang Ako Bicol – DOLE – TUPAD beneficiaries sa Poblacion, Monreal, Masbate noong Enero 18, 2022.

Pinangunahan ang orientation ng Ako Bicol kasama ang mga kinatawan ng DOLE. Hangad ng programang mabigyan ng pagkakataon ang mga kababayang Bicolano na magkaroon ng maayos na pagkakakitaan.

  • Sumailalim sa orientation ang Ako Bicol - DOLE - TUPAD beneficiaries sa Poblacion, Monreal, Masbate noong Enero 18, 2022. Pinangunahan ang orientation ng Ako Bicol kasama ang mga kinatawan ng DOLE. Hangad ng programang mabigyan ng pagkakataon ang mga kababayang Bicolano na magkaroon ng maayos na pagkakakitaan.
  • Sumailalim sa orientation ang Ako Bicol - DOLE - TUPAD beneficiaries sa Poblacion, Monreal, Masbate noong Enero 18, 2022. Pinangunahan ang orientation ng Ako Bicol kasama ang mga kinatawan ng DOLE. Hangad ng programang mabigyan ng pagkakataon ang mga kababayang Bicolano na magkaroon ng maayos na pagkakakitaan.
  • Sumailalim sa orientation ang Ako Bicol - DOLE - TUPAD beneficiaries sa Poblacion, Monreal, Masbate noong Enero 18, 2022. Pinangunahan ang orientation ng Ako Bicol kasama ang mga kinatawan ng DOLE. Hangad ng programang mabigyan ng pagkakataon ang mga kababayang Bicolano na magkaroon ng maayos na pagkakakitaan.
  • Sumailalim sa orientation ang Ako Bicol - DOLE - TUPAD beneficiaries sa Poblacion, Monreal, Masbate noong Enero 18, 2022. Pinangunahan ang orientation ng Ako Bicol kasama ang mga kinatawan ng DOLE. Hangad ng programang mabigyan ng pagkakataon ang mga kababayang Bicolano na magkaroon ng maayos na pagkakakitaan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s