Mga piling mag-aaral mula sa iba’t ibang bayan ng Camarines Sur ang bagong benepisyaryo ng computer tablets mula sa programang Ako Bicol Tabang Ora Mismo.

Katuwang ng programa ang Ako Bicol Party-list na may layuning makatulong sa online classes ng mga mag-aaral sa gitna ng pandemya.

Sinadya ng programang Ako Bicol Tabang Ora Mismo ang mga mag-aaral upang personal na maihatid sa kanila ang mga tablets noong Enero 15, 2022.

  • Mga piling mag-aaral mula sa iba't ibang bayan ng Camarines Sur ang bagong benepisyaryo ng computer tablets mula sa programang Ako Bicol Tabang Ora Mismo. Katuwang ng programa ang Ako Bicol Party-list na may layuning makatulong sa online classes ng mga mag-aaral sa gitna ng pandemya. Sinadya ng programang Ako Bicol Tabang Ora Mismo ang mga mag-aaral upang personal na maihatid sa kanila ang mga tablets noong Enero 15, 2022.
  • Mga piling mag-aaral mula sa iba't ibang bayan ng Camarines Sur ang bagong benepisyaryo ng computer tablets mula sa programang Ako Bicol Tabang Ora Mismo. Katuwang ng programa ang Ako Bicol Party-list na may layuning makatulong sa online classes ng mga mag-aaral sa gitna ng pandemya. Sinadya ng programang Ako Bicol Tabang Ora Mismo ang mga mag-aaral upang personal na maihatid sa kanila ang mga tablets noong Enero 15, 2022.
  • Mga piling mag-aaral mula sa iba't ibang bayan ng Camarines Sur ang bagong benepisyaryo ng computer tablets mula sa programang Ako Bicol Tabang Ora Mismo. Katuwang ng programa ang Ako Bicol Party-list na may layuning makatulong sa online classes ng mga mag-aaral sa gitna ng pandemya. Sinadya ng programang Ako Bicol Tabang Ora Mismo ang mga mag-aaral upang personal na maihatid sa kanila ang mga tablets noong Enero 15, 2022.
  • Mga piling mag-aaral mula sa iba't ibang bayan ng Camarines Sur ang bagong benepisyaryo ng computer tablets mula sa programang Ako Bicol Tabang Ora Mismo. Katuwang ng programa ang Ako Bicol Party-list na may layuning makatulong sa online classes ng mga mag-aaral sa gitna ng pandemya. Sinadya ng programang Ako Bicol Tabang Ora Mismo ang mga mag-aaral upang personal na maihatid sa kanila ang mga tablets noong Enero 15, 2022.
  • Mga piling mag-aaral mula sa iba't ibang bayan ng Camarines Sur ang bagong benepisyaryo ng computer tablets mula sa programang Ako Bicol Tabang Ora Mismo. Katuwang ng programa ang Ako Bicol Party-list na may layuning makatulong sa online classes ng mga mag-aaral sa gitna ng pandemya. Sinadya ng programang Ako Bicol Tabang Ora Mismo ang mga mag-aaral upang personal na maihatid sa kanila ang mga tablets noong Enero 15, 2022.
  • Mga piling mag-aaral mula sa iba't ibang bayan ng Camarines Sur ang bagong benepisyaryo ng computer tablets mula sa programang Ako Bicol Tabang Ora Mismo. Katuwang ng programa ang Ako Bicol Party-list na may layuning makatulong sa online classes ng mga mag-aaral sa gitna ng pandemya. Sinadya ng programang Ako Bicol Tabang Ora Mismo ang mga mag-aaral upang personal na maihatid sa kanila ang mga tablets noong Enero 15, 2022.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s