Lubos ang pasasalamat ng Ako Bicol Party-list sa pangunguna ni Congressman Zaldy Co sa mga gamot, bitamina at medical equipment na donasyon ng Compact Pharmaceuticals Corporation para sa mga Bicolano noong Enero 12, 2022.

Ayon kay Cong. Zaldy, Malaking tulong ang mga gamot at bitaminang ito lalo na sa mga kapwa Bicolanong dumaraan sa matinding pagsubok dulot ng pandemya at kawalan ng trabaho.

Muli, ipinapaabot ng Ako Bicol Party-list ang labis na pasasalamat nito sa tulong na ibinahagi ng Compact Pharmaceuticals Corporation.

  • Lubos ang pasasalamat ng Ako Bicol Party-list sa pangunguna ni Congressman Zaldy Co sa mga gamot, bitamina at medical equipment na donasyon ng Compact Pharmaceuticals Corporation para sa mga Bicolano noong Enero 12, 2022. Ayon kay Cong. Zaldy, Malaking tulong ang mga gamot at bitaminang ito lalo na sa mga kapwa Bicolanong dumaraan sa matinding pagsubok dulot ng pandemya at kawalan ng trabaho. Muli, ipinapaabot ng Ako Bicol Party-list ang labis na pasasalamat nito sa tulong na ibinahagi ng Compact Pharmaceuticals Corporation.
  • Lubos ang pasasalamat ng Ako Bicol Party-list sa pangunguna ni Congressman Zaldy Co sa mga gamot, bitamina at medical equipment na donasyon ng Compact Pharmaceuticals Corporation para sa mga Bicolano noong Enero 12, 2022. Ayon kay Cong. Zaldy, Malaking tulong ang mga gamot at bitaminang ito lalo na sa mga kapwa Bicolanong dumaraan sa matinding pagsubok dulot ng pandemya at kawalan ng trabaho. Muli, ipinapaabot ng Ako Bicol Party-list ang labis na pasasalamat nito sa tulong na ibinahagi ng Compact Pharmaceuticals Corporation.
  • Lubos ang pasasalamat ng Ako Bicol Party-list sa pangunguna ni Congressman Zaldy Co sa mga gamot, bitamina at medical equipment na donasyon ng Compact Pharmaceuticals Corporation para sa mga Bicolano noong Enero 12, 2022. Ayon kay Cong. Zaldy, Malaking tulong ang mga gamot at bitaminang ito lalo na sa mga kapwa Bicolanong dumaraan sa matinding pagsubok dulot ng pandemya at kawalan ng trabaho. Muli, ipinapaabot ng Ako Bicol Party-list ang labis na pasasalamat nito sa tulong na ibinahagi ng Compact Pharmaceuticals Corporation.
  • Lubos ang pasasalamat ng Ako Bicol Party-list sa pangunguna ni Congressman Zaldy Co sa mga gamot, bitamina at medical equipment na donasyon ng Compact Pharmaceuticals Corporation para sa mga Bicolano noong Enero 12, 2022. Ayon kay Cong. Zaldy, Malaking tulong ang mga gamot at bitaminang ito lalo na sa mga kapwa Bicolanong dumaraan sa matinding pagsubok dulot ng pandemya at kawalan ng trabaho. Muli, ipinapaabot ng Ako Bicol Party-list ang labis na pasasalamat nito sa tulong na ibinahagi ng Compact Pharmaceuticals Corporation.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s