KAOGMAHAN SA KAPASKUHAN PARA SA KAAKIAN | SAN FERNANDO, MASBATE

Mga bata mula sa Barangay Benitinan, San Fernando, Masbate ang nahandugan ng regalo bilang bahagi ng taunang Ako Bicol Gift Giving program.

May temang Kaogmahan sa Kapaskuhan para sa Kaakian, ginanap ang pamamahagi ng regalo noong Disyembre 29, 2021.

Masayang tinanggap ng mga bata ang regalong handog ng Ako Bicol sa kanila.

Hangad ng Ako Bicol na magkapagbigay kasiyahan sa mga batang Bicolano.

  • Mga bata mula sa Barangay Benitinan, San Fernando, Masbate ang nahandugan ng regalo bilang bahagi ng taunang Ako Bicol Gift Giving program. May temang Kaogmahan sa Kapaskuhan para sa Kaakian, ginanap ang pamamahagi ng regalo noong Disyembre 29, 2021. Masayang tinanggap ng mga bata ang regalong handog ng Ako Bicol sa kanila. Hangad ng Ako Bicol na magkapagbigay kasiyahan sa mga batang Bicolano.
  • Mga bata mula sa Barangay Benitinan, San Fernando, Masbate ang nahandugan ng regalo bilang bahagi ng taunang Ako Bicol Gift Giving program. May temang Kaogmahan sa Kapaskuhan para sa Kaakian, ginanap ang pamamahagi ng regalo noong Disyembre 29, 2021. Masayang tinanggap ng mga bata ang regalong handog ng Ako Bicol sa kanila. Hangad ng Ako Bicol na magkapagbigay kasiyahan sa mga batang Bicolano.
  • Mga bata mula sa Barangay Benitinan, San Fernando, Masbate ang nahandugan ng regalo bilang bahagi ng taunang Ako Bicol Gift Giving program. May temang Kaogmahan sa Kapaskuhan para sa Kaakian, ginanap ang pamamahagi ng regalo noong Disyembre 29, 2021. Masayang tinanggap ng mga bata ang regalong handog ng Ako Bicol sa kanila. Hangad ng Ako Bicol na magkapagbigay kasiyahan sa mga batang Bicolano.
  • Mga bata mula sa Barangay Benitinan, San Fernando, Masbate ang nahandugan ng regalo bilang bahagi ng taunang Ako Bicol Gift Giving program. May temang Kaogmahan sa Kapaskuhan para sa Kaakian, ginanap ang pamamahagi ng regalo noong Disyembre 29, 2021. Masayang tinanggap ng mga bata ang regalong handog ng Ako Bicol sa kanila. Hangad ng Ako Bicol na magkapagbigay kasiyahan sa mga batang Bicolano.
  • Mga bata mula sa Barangay Benitinan, San Fernando, Masbate ang nahandugan ng regalo bilang bahagi ng taunang Ako Bicol Gift Giving program. May temang Kaogmahan sa Kapaskuhan para sa Kaakian, ginanap ang pamamahagi ng regalo noong Disyembre 29, 2021. Masayang tinanggap ng mga bata ang regalong handog ng Ako Bicol sa kanila. Hangad ng Ako Bicol na magkapagbigay kasiyahan sa mga batang Bicolano.
  • Mga bata mula sa Barangay Benitinan, San Fernando, Masbate ang nahandugan ng regalo bilang bahagi ng taunang Ako Bicol Gift Giving program. May temang Kaogmahan sa Kapaskuhan para sa Kaakian, ginanap ang pamamahagi ng regalo noong Disyembre 29, 2021. Masayang tinanggap ng mga bata ang regalong handog ng Ako Bicol sa kanila. Hangad ng Ako Bicol na magkapagbigay kasiyahan sa mga batang Bicolano.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s