KAOGMAHAN SA KAPASKUHAN PARA SA KAAKIAN | PANAL, TABACO CITY

Mga bata mula Tabaco City naman ang hinandugan ng aginaldo ng Ako Bicol Party-list sa pangunguna ng bagong Ako Bicol nominee na si Atty. Jil Bongalon.

Ginanap ang Ako Bicol Gift Giving 2021 na may temang “Kaogmahan sa Kapaskuhan para sa Kaakian” sa Barangay Panal, Tabaco City noong Disyembre 27, 2021.

Ang taunang pamamahagi ng regalo ay handog ng Ako Bicol sa mga bata upang makapagbigay ng kasiyahan.

  • Mga bata mula Tabaco City naman ang hinandugan ng aginaldo ng Ako Bicol Party-list sa pangunguna ng bagong Ako Bicol nominee na si Atty. Jil Bongalon. Ginanap ang Ako Bicol Gift Giving 2021 na may temang “Kaogmahan sa Kapaskuhan para sa Kaakian” sa Barangay Panal, Tabaco City noong Disyembre 27, 2021. Ang taunang pamamahagi ng regalo ay handog ng Ako Bicol sa mga bata upang makapagbigay ng kasiyahan.
  • Mga bata mula Tabaco City naman ang hinandugan ng aginaldo ng Ako Bicol Party-list sa pangunguna ng bagong Ako Bicol nominee na si Atty. Jil Bongalon. Ginanap ang Ako Bicol Gift Giving 2021 na may temang “Kaogmahan sa Kapaskuhan para sa Kaakian” sa Barangay Panal, Tabaco City noong Disyembre 27, 2021. Ang taunang pamamahagi ng regalo ay handog ng Ako Bicol sa mga bata upang makapagbigay ng kasiyahan.
  • Mga bata mula Tabaco City naman ang hinandugan ng aginaldo ng Ako Bicol Party-list sa pangunguna ng bagong Ako Bicol nominee na si Atty. Jil Bongalon. Ginanap ang Ako Bicol Gift Giving 2021 na may temang “Kaogmahan sa Kapaskuhan para sa Kaakian” sa Barangay Panal, Tabaco City noong Disyembre 27, 2021. Ang taunang pamamahagi ng regalo ay handog ng Ako Bicol sa mga bata upang makapagbigay ng kasiyahan.
  • Mga bata mula Tabaco City naman ang hinandugan ng aginaldo ng Ako Bicol Party-list sa pangunguna ng bagong Ako Bicol nominee na si Atty. Jil Bongalon. Ginanap ang Ako Bicol Gift Giving 2021 na may temang “Kaogmahan sa Kapaskuhan para sa Kaakian” sa Barangay Panal, Tabaco City noong Disyembre 27, 2021. Ang taunang pamamahagi ng regalo ay handog ng Ako Bicol sa mga bata upang makapagbigay ng kasiyahan.
  • Mga bata mula Tabaco City naman ang hinandugan ng aginaldo ng Ako Bicol Party-list sa pangunguna ng bagong Ako Bicol nominee na si Atty. Jil Bongalon. Ginanap ang Ako Bicol Gift Giving 2021 na may temang “Kaogmahan sa Kapaskuhan para sa Kaakian” sa Barangay Panal, Tabaco City noong Disyembre 27, 2021. Ang taunang pamamahagi ng regalo ay handog ng Ako Bicol sa mga bata upang makapagbigay ng kasiyahan.
  • Mga bata mula Tabaco City naman ang hinandugan ng aginaldo ng Ako Bicol Party-list sa pangunguna ng bagong Ako Bicol nominee na si Atty. Jil Bongalon. Ginanap ang Ako Bicol Gift Giving 2021 na may temang “Kaogmahan sa Kapaskuhan para sa Kaakian” sa Barangay Panal, Tabaco City noong Disyembre 27, 2021. Ang taunang pamamahagi ng regalo ay handog ng Ako Bicol sa mga bata upang makapagbigay ng kasiyahan.
  • Mga bata mula Tabaco City naman ang hinandugan ng aginaldo ng Ako Bicol Party-list sa pangunguna ng bagong Ako Bicol nominee na si Atty. Jil Bongalon. Ginanap ang Ako Bicol Gift Giving 2021 na may temang “Kaogmahan sa Kapaskuhan para sa Kaakian” sa Barangay Panal, Tabaco City noong Disyembre 27, 2021. Ang taunang pamamahagi ng regalo ay handog ng Ako Bicol sa mga bata upang makapagbigay ng kasiyahan.
  • Mga bata mula Tabaco City naman ang hinandugan ng aginaldo ng Ako Bicol Party-list sa pangunguna ng bagong Ako Bicol nominee na si Atty. Jil Bongalon. Ginanap ang Ako Bicol Gift Giving 2021 na may temang “Kaogmahan sa Kapaskuhan para sa Kaakian” sa Barangay Panal, Tabaco City noong Disyembre 27, 2021. Ang taunang pamamahagi ng regalo ay handog ng Ako Bicol sa mga bata upang makapagbigay ng kasiyahan.
  • Mga bata mula Tabaco City naman ang hinandugan ng aginaldo ng Ako Bicol Party-list sa pangunguna ng bagong Ako Bicol nominee na si Atty. Jil Bongalon. Ginanap ang Ako Bicol Gift Giving 2021 na may temang “Kaogmahan sa Kapaskuhan para sa Kaakian” sa Barangay Panal, Tabaco City noong Disyembre 27, 2021. Ang taunang pamamahagi ng regalo ay handog ng Ako Bicol sa mga bata upang makapagbigay ng kasiyahan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s