KAOGMAHAN SA KAPASKUHAN PARA SA KAAKIAN | BARCELONA, SORSOGON

Isa ang Barcelona, Sorsogon sa maraming lugar na binisita ng Ako Bicol Party-list para sa Gift Giving 2021 na may temang “Kaogmahan Sa Kapaskuhan Para sa Kaakian”.

Handog ng Ako Bicol sa mga bata tuwing kapaskuhan, ang taunang pamamahagi ng munting regalo ay naglalayong magbigay kasiyahan at maipadama ang diwa ng pasko.

Bukod sa mga nakatanggap na regalong laruan, nagkaroon din ng palaro at binigyan rin ng tsinelas ang mga batang nakibahagi sa programa.

  • Isa ang Barcelona, Sorsogon sa maraming lugar na binisita ng Ako Bicol Party-list para sa Gift Giving 2021 na may temang “Kaogmahan Sa Kapaskuhan Para sa Kaakian”. Handog ng Ako Bicol sa mga bata tuwing kapaskuhan, ang taunang pamamahagi ng munting regalo ay naglalayong magbigay kasiyahan at maipadama ang diwa ng pasko. Bukod sa mga nakatanggap na regalong laruan, nagkaroon din ng palaro at binigyan rin ng tsinelas ang mga batang nakibahagi sa programa.
  • Isa ang Barcelona, Sorsogon sa maraming lugar na binisita ng Ako Bicol Party-list para sa Gift Giving 2021 na may temang “Kaogmahan Sa Kapaskuhan Para sa Kaakian”. Handog ng Ako Bicol sa mga bata tuwing kapaskuhan, ang taunang pamamahagi ng munting regalo ay naglalayong magbigay kasiyahan at maipadama ang diwa ng pasko. Bukod sa mga nakatanggap na regalong laruan, nagkaroon din ng palaro at binigyan rin ng tsinelas ang mga batang nakibahagi sa programa.
  • Isa ang Barcelona, Sorsogon sa maraming lugar na binisita ng Ako Bicol Party-list para sa Gift Giving 2021 na may temang “Kaogmahan Sa Kapaskuhan Para sa Kaakian”. Handog ng Ako Bicol sa mga bata tuwing kapaskuhan, ang taunang pamamahagi ng munting regalo ay naglalayong magbigay kasiyahan at maipadama ang diwa ng pasko. Bukod sa mga nakatanggap na regalong laruan, nagkaroon din ng palaro at binigyan rin ng tsinelas ang mga batang nakibahagi sa programa.
  • Isa ang Barcelona, Sorsogon sa maraming lugar na binisita ng Ako Bicol Party-list para sa Gift Giving 2021 na may temang “Kaogmahan Sa Kapaskuhan Para sa Kaakian”. Handog ng Ako Bicol sa mga bata tuwing kapaskuhan, ang taunang pamamahagi ng munting regalo ay naglalayong magbigay kasiyahan at maipadama ang diwa ng pasko. Bukod sa mga nakatanggap na regalong laruan, nagkaroon din ng palaro at binigyan rin ng tsinelas ang mga batang nakibahagi sa programa.
  • Isa ang Barcelona, Sorsogon sa maraming lugar na binisita ng Ako Bicol Party-list para sa Gift Giving 2021 na may temang “Kaogmahan Sa Kapaskuhan Para sa Kaakian”. Handog ng Ako Bicol sa mga bata tuwing kapaskuhan, ang taunang pamamahagi ng munting regalo ay naglalayong magbigay kasiyahan at maipadama ang diwa ng pasko. Bukod sa mga nakatanggap na regalong laruan, nagkaroon din ng palaro at binigyan rin ng tsinelas ang mga batang nakibahagi sa programa.
  • Isa ang Barcelona, Sorsogon sa maraming lugar na binisita ng Ako Bicol Party-list para sa Gift Giving 2021 na may temang “Kaogmahan Sa Kapaskuhan Para sa Kaakian”. Handog ng Ako Bicol sa mga bata tuwing kapaskuhan, ang taunang pamamahagi ng munting regalo ay naglalayong magbigay kasiyahan at maipadama ang diwa ng pasko. Bukod sa mga nakatanggap na regalong laruan, nagkaroon din ng palaro at binigyan rin ng tsinelas ang mga batang nakibahagi sa programa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s