Kaogmahan Sa Kapaskuhan Para Sa Kaakian | Cabit, Manito, Albay

Mga bata naman mula sa Cabit, Manito, Albay ang nakatanggap ng pamaskong regalo mula sa Ako Bicol Party-list noong Disyembre 21, 2021.

Sa loob ng mahigit sampung taon, patuloy ang Ako Bicol Party-list sa pagbibigay kasiyahan sa mga bata sa Bicol Region sa pamamagitan ng Ako Bicol Gift Giving program. Para sa taong 2021, ang napiling tema ay “Kaogmahan Sa Kapaskuhan Para Sa Kaakian”.

  • Mga bata naman mula sa Cabit, Manito, Albay ang nakatanggap ng pamaskong regalo mula sa Ako Bicol Party-list noong Disyembre 21, 2021. Sa loob ng mahigit sampung taon, patuloy ang Ako Bicol Party-list sa pagbibigay kasiyahan sa mga bata sa Bicol Region sa pamamagitan ng Ako Bicol Gift Giving program. Para sa taong 2021, ang napiling tema ay "Kaogmahan Sa Kapaskuhan Para Sa Kaakian".
  • Mga bata naman mula sa Cabit, Manito, Albay ang nakatanggap ng pamaskong regalo mula sa Ako Bicol Party-list noong Disyembre 21, 2021. Sa loob ng mahigit sampung taon, patuloy ang Ako Bicol Party-list sa pagbibigay kasiyahan sa mga bata sa Bicol Region sa pamamagitan ng Ako Bicol Gift Giving program. Para sa taong 2021, ang napiling tema ay "Kaogmahan Sa Kapaskuhan Para Sa Kaakian".
  • Mga bata naman mula sa Cabit, Manito, Albay ang nakatanggap ng pamaskong regalo mula sa Ako Bicol Party-list noong Disyembre 21, 2021. Sa loob ng mahigit sampung taon, patuloy ang Ako Bicol Party-list sa pagbibigay kasiyahan sa mga bata sa Bicol Region sa pamamagitan ng Ako Bicol Gift Giving program. Para sa taong 2021, ang napiling tema ay "Kaogmahan Sa Kapaskuhan Para Sa Kaakian".
  • Mga bata naman mula sa Cabit, Manito, Albay ang nakatanggap ng pamaskong regalo mula sa Ako Bicol Party-list noong Disyembre 21, 2021. Sa loob ng mahigit sampung taon, patuloy ang Ako Bicol Party-list sa pagbibigay kasiyahan sa mga bata sa Bicol Region sa pamamagitan ng Ako Bicol Gift Giving program. Para sa taong 2021, ang napiling tema ay "Kaogmahan Sa Kapaskuhan Para Sa Kaakian".
  • Mga bata naman mula sa Cabit, Manito, Albay ang nakatanggap ng pamaskong regalo mula sa Ako Bicol Party-list noong Disyembre 21, 2021. Sa loob ng mahigit sampung taon, patuloy ang Ako Bicol Party-list sa pagbibigay kasiyahan sa mga bata sa Bicol Region sa pamamagitan ng Ako Bicol Gift Giving program. Para sa taong 2021, ang napiling tema ay "Kaogmahan Sa Kapaskuhan Para Sa Kaakian".
  • Mga bata naman mula sa Cabit, Manito, Albay ang nakatanggap ng pamaskong regalo mula sa Ako Bicol Party-list noong Disyembre 21, 2021. Sa loob ng mahigit sampung taon, patuloy ang Ako Bicol Party-list sa pagbibigay kasiyahan sa mga bata sa Bicol Region sa pamamagitan ng Ako Bicol Gift Giving program. Para sa taong 2021, ang napiling tema ay "Kaogmahan Sa Kapaskuhan Para Sa Kaakian".

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s