Nagsagawa ng induction program para sa mga scholars ng kursong Driving NC II at Electrical Installation and Maintenance sa ilalim ng Training for Work Scholarship Program ng Ako Bicol at TESDA.

Ginanap ang programa sa Masbate Central Technical Institute, Masbate City, noong Disyembre 20, 2021.

Dinaluhan ang programa ng dalawang bagong nominees ng Ako Bicol na sina Atty. Jil Bongalon at Atty. Ramiro Borres.

Layunin ng programang ito ng Ako Bicol at TESDA na bigyang pagkakataon ang mga kababayang Bicolano na nais magpatuloy ng kanilang pag-aaral.

  • Nagsagawa ng induction program para sa mga scholars ng kursong Driving NC II at Electrical Installation and Maintenance sa ilalim ng Training for Work Scholarship Program ng Ako Bicol at TESDA. Ginanap ang programa sa Masbate Central Technical Institute, Masbate City, noong Disyembre 20, 2021. Dinaluhan ang programa ng dalawang bagong nominees ng Ako Bicol na sina Atty. Jil Bongalon at Atty. Ramiro Borres. Layunin ng programang ito ng Ako Bicol at TESDA na bigyang pagkakataon ang mga kababayang Bicolano na nais magpatuloy ng kanilang pag-aaral.
  • Nagsagawa ng induction program para sa mga scholars ng kursong Driving NC II at Electrical Installation and Maintenance sa ilalim ng Training for Work Scholarship Program ng Ako Bicol at TESDA. Ginanap ang programa sa Masbate Central Technical Institute, Masbate City, noong Disyembre 20, 2021. Dinaluhan ang programa ng dalawang bagong nominees ng Ako Bicol na sina Atty. Jil Bongalon at Atty. Ramiro Borres. Layunin ng programang ito ng Ako Bicol at TESDA na bigyang pagkakataon ang mga kababayang Bicolano na nais magpatuloy ng kanilang pag-aaral.
  • Nagsagawa ng induction program para sa mga scholars ng kursong Driving NC II at Electrical Installation and Maintenance sa ilalim ng Training for Work Scholarship Program ng Ako Bicol at TESDA. Ginanap ang programa sa Masbate Central Technical Institute, Masbate City, noong Disyembre 20, 2021. Dinaluhan ang programa ng dalawang bagong nominees ng Ako Bicol na sina Atty. Jil Bongalon at Atty. Ramiro Borres. Layunin ng programang ito ng Ako Bicol at TESDA na bigyang pagkakataon ang mga kababayang Bicolano na nais magpatuloy ng kanilang pag-aaral.
  • Nagsagawa ng induction program para sa mga scholars ng kursong Driving NC II at Electrical Installation and Maintenance sa ilalim ng Training for Work Scholarship Program ng Ako Bicol at TESDA. Ginanap ang programa sa Masbate Central Technical Institute, Masbate City, noong Disyembre 20, 2021. Dinaluhan ang programa ng dalawang bagong nominees ng Ako Bicol na sina Atty. Jil Bongalon at Atty. Ramiro Borres. Layunin ng programang ito ng Ako Bicol at TESDA na bigyang pagkakataon ang mga kababayang Bicolano na nais magpatuloy ng kanilang pag-aaral.
  • Nagsagawa ng induction program para sa mga scholars ng kursong Driving NC II at Electrical Installation and Maintenance sa ilalim ng Training for Work Scholarship Program ng Ako Bicol at TESDA. Ginanap ang programa sa Masbate Central Technical Institute, Masbate City, noong Disyembre 20, 2021. Dinaluhan ang programa ng dalawang bagong nominees ng Ako Bicol na sina Atty. Jil Bongalon at Atty. Ramiro Borres. Layunin ng programang ito ng Ako Bicol at TESDA na bigyang pagkakataon ang mga kababayang Bicolano na nais magpatuloy ng kanilang pag-aaral.
  • Nagsagawa ng induction program para sa mga scholars ng kursong Driving NC II at Electrical Installation and Maintenance sa ilalim ng Training for Work Scholarship Program ng Ako Bicol at TESDA. Ginanap ang programa sa Masbate Central Technical Institute, Masbate City, noong Disyembre 20, 2021. Dinaluhan ang programa ng dalawang bagong nominees ng Ako Bicol na sina Atty. Jil Bongalon at Atty. Ramiro Borres. Layunin ng programang ito ng Ako Bicol at TESDA na bigyang pagkakataon ang mga kababayang Bicolano na nais magpatuloy ng kanilang pag-aaral.
  • Nagsagawa ng induction program para sa mga scholars ng kursong Driving NC II at Electrical Installation and Maintenance sa ilalim ng Training for Work Scholarship Program ng Ako Bicol at TESDA. Ginanap ang programa sa Masbate Central Technical Institute, Masbate City, noong Disyembre 20, 2021. Dinaluhan ang programa ng dalawang bagong nominees ng Ako Bicol na sina Atty. Jil Bongalon at Atty. Ramiro Borres. Layunin ng programang ito ng Ako Bicol at TESDA na bigyang pagkakataon ang mga kababayang Bicolano na nais magpatuloy ng kanilang pag-aaral.
  • Nagsagawa ng induction program para sa mga scholars ng kursong Driving NC II at Electrical Installation and Maintenance sa ilalim ng Training for Work Scholarship Program ng Ako Bicol at TESDA. Ginanap ang programa sa Masbate Central Technical Institute, Masbate City, noong Disyembre 20, 2021. Dinaluhan ang programa ng dalawang bagong nominees ng Ako Bicol na sina Atty. Jil Bongalon at Atty. Ramiro Borres. Layunin ng programang ito ng Ako Bicol at TESDA na bigyang pagkakataon ang mga kababayang Bicolano na nais magpatuloy ng kanilang pag-aaral.
  • Nagsagawa ng induction program para sa mga scholars ng kursong Driving NC II at Electrical Installation and Maintenance sa ilalim ng Training for Work Scholarship Program ng Ako Bicol at TESDA. Ginanap ang programa sa Masbate Central Technical Institute, Masbate City, noong Disyembre 20, 2021. Dinaluhan ang programa ng dalawang bagong nominees ng Ako Bicol na sina Atty. Jil Bongalon at Atty. Ramiro Borres. Layunin ng programang ito ng Ako Bicol at TESDA na bigyang pagkakataon ang mga kababayang Bicolano na nais magpatuloy ng kanilang pag-aaral.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s