Kaogmahan Sa Kapaskuhan Para Sa Kaakian | Lipata, Baleno, Masbate

Hindi inalintana ng mga kinatawan ng Ako Bicol Party-list ang malalaking alon upang maghandog ng regalong laruan sa mga bata sa Barangay Lipata, Baleno, Masbate, ngayong Disyembre 20, 2021.

Ang Gift Giving project na may temang “Kaogmahan Sa Kapaskuhan Para Sa Kaakian” ay isinasagawa ng Ako Bicol taun-taon upang magbigay kasiyahan sa mga bata tuwing sasapit ang pasko.

Dumalo sa aktibidad ang dalawang bagong nominees ng Ako Bicol Party-list na sina Atty. Jil Bongalon at Atty. Ramiro Borres.

  • Hindi inalintana ng mga kinatawan ng Ako Bicol Party-list ang malalaking alon upang maghandog ng regalong laruan sa mga bata sa Barangay Lipata, Baleno, Masbate, ngayong Disyembre 20, 2021. Ang Gift Giving project na may temang "Kaogmahan Sa Kapaskuhan Para Sa Kaakian" ay isinasagawa ng Ako Bicol taun-taon upang magbigay kasiyahan sa mga bata tuwing sasapit ang pasko. Dumalo sa aktibidad ang dalawang bagong nominees ng Ako Bicol Party-list na sina Atty. Jil Bongalon at Atty. Ramiro Borres.
  • Hindi inalintana ng mga kinatawan ng Ako Bicol Party-list ang malalaking alon upang maghandog ng regalong laruan sa mga bata sa Barangay Lipata, Baleno, Masbate, ngayong Disyembre 20, 2021. Ang Gift Giving project na may temang "Kaogmahan Sa Kapaskuhan Para Sa Kaakian" ay isinasagawa ng Ako Bicol taun-taon upang magbigay kasiyahan sa mga bata tuwing sasapit ang pasko. Dumalo sa aktibidad ang dalawang bagong nominees ng Ako Bicol Party-list na sina Atty. Jil Bongalon at Atty. Ramiro Borres.
  • Hindi inalintana ng mga kinatawan ng Ako Bicol Party-list ang malalaking alon upang maghandog ng regalong laruan sa mga bata sa Barangay Lipata, Baleno, Masbate, ngayong Disyembre 20, 2021. Ang Gift Giving project na may temang "Kaogmahan Sa Kapaskuhan Para Sa Kaakian" ay isinasagawa ng Ako Bicol taun-taon upang magbigay kasiyahan sa mga bata tuwing sasapit ang pasko. Dumalo sa aktibidad ang dalawang bagong nominees ng Ako Bicol Party-list na sina Atty. Jil Bongalon at Atty. Ramiro Borres.
  • Hindi inalintana ng mga kinatawan ng Ako Bicol Party-list ang malalaking alon upang maghandog ng regalong laruan sa mga bata sa Barangay Lipata, Baleno, Masbate, ngayong Disyembre 20, 2021. Ang Gift Giving project na may temang "Kaogmahan Sa Kapaskuhan Para Sa Kaakian" ay isinasagawa ng Ako Bicol taun-taon upang magbigay kasiyahan sa mga bata tuwing sasapit ang pasko. Dumalo sa aktibidad ang dalawang bagong nominees ng Ako Bicol Party-list na sina Atty. Jil Bongalon at Atty. Ramiro Borres.
  • Hindi inalintana ng mga kinatawan ng Ako Bicol Party-list ang malalaking alon upang maghandog ng regalong laruan sa mga bata sa Barangay Lipata, Baleno, Masbate, ngayong Disyembre 20, 2021. Ang Gift Giving project na may temang "Kaogmahan Sa Kapaskuhan Para Sa Kaakian" ay isinasagawa ng Ako Bicol taun-taon upang magbigay kasiyahan sa mga bata tuwing sasapit ang pasko. Dumalo sa aktibidad ang dalawang bagong nominees ng Ako Bicol Party-list na sina Atty. Jil Bongalon at Atty. Ramiro Borres.
  • Hindi inalintana ng mga kinatawan ng Ako Bicol Party-list ang malalaking alon upang maghandog ng regalong laruan sa mga bata sa Barangay Lipata, Baleno, Masbate, ngayong Disyembre 20, 2021. Ang Gift Giving project na may temang "Kaogmahan Sa Kapaskuhan Para Sa Kaakian" ay isinasagawa ng Ako Bicol taun-taon upang magbigay kasiyahan sa mga bata tuwing sasapit ang pasko. Dumalo sa aktibidad ang dalawang bagong nominees ng Ako Bicol Party-list na sina Atty. Jil Bongalon at Atty. Ramiro Borres.
  • Hindi inalintana ng mga kinatawan ng Ako Bicol Party-list ang malalaking alon upang maghandog ng regalong laruan sa mga bata sa Barangay Lipata, Baleno, Masbate, ngayong Disyembre 20, 2021. Ang Gift Giving project na may temang "Kaogmahan Sa Kapaskuhan Para Sa Kaakian" ay isinasagawa ng Ako Bicol taun-taon upang magbigay kasiyahan sa mga bata tuwing sasapit ang pasko. Dumalo sa aktibidad ang dalawang bagong nominees ng Ako Bicol Party-list na sina Atty. Jil Bongalon at Atty. Ramiro Borres.
  • Hindi inalintana ng mga kinatawan ng Ako Bicol Party-list ang malalaking alon upang maghandog ng regalong laruan sa mga bata sa Barangay Lipata, Baleno, Masbate, ngayong Disyembre 20, 2021. Ang Gift Giving project na may temang "Kaogmahan Sa Kapaskuhan Para Sa Kaakian" ay isinasagawa ng Ako Bicol taun-taon upang magbigay kasiyahan sa mga bata tuwing sasapit ang pasko. Dumalo sa aktibidad ang dalawang bagong nominees ng Ako Bicol Party-list na sina Atty. Jil Bongalon at Atty. Ramiro Borres.
  • Hindi inalintana ng mga kinatawan ng Ako Bicol Party-list ang malalaking alon upang maghandog ng regalong laruan sa mga bata sa Barangay Lipata, Baleno, Masbate, ngayong Disyembre 20, 2021. Ang Gift Giving project na may temang "Kaogmahan Sa Kapaskuhan Para Sa Kaakian" ay isinasagawa ng Ako Bicol taun-taon upang magbigay kasiyahan sa mga bata tuwing sasapit ang pasko. Dumalo sa aktibidad ang dalawang bagong nominees ng Ako Bicol Party-list na sina Atty. Jil Bongalon at Atty. Ramiro Borres.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s