AKO BICOL – TESDA ORIENTATION | BREAD AND PASTRY NCII

Sumailalim sa orientation ang mga beneficiaries ng Training for Work Scholarship Program (TWSP) – Bread and Pastry Production NCII sa Apicius Culinary School, Legazpi City, noong Disyembre 16, 2021.

Isang programa ng Ako Bicol at TESDA, ang training program ay naglalayong malinang ang angking kakayahan ng mga scholars upang magkaroon ng maayos na trabaho sa hinaharap.

Nakibahagi sa orientation si Atty. Ramiro Borres, isa sa mga nominees ng Ako Bicol PartyList.

  • Sumailalim sa orientation ang mga beneficiaries ng Training for Work Scholarship Program (TWSP) - Bread and Pastry Production NCII sa Apicius Culinary School, Legazpi City, noong Disyembre 16, 2021. Isang programa ng Ako Bicol at TESDA, ang training program ay naglalayong malinang ang angking kakayahan ng mga scholars upang magkaroon ng maayos na trabaho sa hinaharap. Nakibahagi sa orientation si Atty. Ramiro Borres, isa sa mga nominees ng Ako Bicol PartyList.
  • Sumailalim sa orientation ang mga beneficiaries ng Training for Work Scholarship Program (TWSP) - Bread and Pastry Production NCII sa Apicius Culinary School, Legazpi City, noong Disyembre 16, 2021. Isang programa ng Ako Bicol at TESDA, ang training program ay naglalayong malinang ang angking kakayahan ng mga scholars upang magkaroon ng maayos na trabaho sa hinaharap. Nakibahagi sa orientation si Atty. Ramiro Borres, isa sa mga nominees ng Ako Bicol PartyList.
  • Sumailalim sa orientation ang mga beneficiaries ng Training for Work Scholarship Program (TWSP) - Bread and Pastry Production NCII sa Apicius Culinary School, Legazpi City, noong Disyembre 16, 2021. Isang programa ng Ako Bicol at TESDA, ang training program ay naglalayong malinang ang angking kakayahan ng mga scholars upang magkaroon ng maayos na trabaho sa hinaharap. Nakibahagi sa orientation si Atty. Ramiro Borres, isa sa mga nominees ng Ako Bicol PartyList.
  • Sumailalim sa orientation ang mga beneficiaries ng Training for Work Scholarship Program (TWSP) - Bread and Pastry Production NCII sa Apicius Culinary School, Legazpi City, noong Disyembre 16, 2021. Isang programa ng Ako Bicol at TESDA, ang training program ay naglalayong malinang ang angking kakayahan ng mga scholars upang magkaroon ng maayos na trabaho sa hinaharap. Nakibahagi sa orientation si Atty. Ramiro Borres, isa sa mga nominees ng Ako Bicol PartyList.
  • Sumailalim sa orientation ang mga beneficiaries ng Training for Work Scholarship Program (TWSP) - Bread and Pastry Production NCII sa Apicius Culinary School, Legazpi City, noong Disyembre 16, 2021. Isang programa ng Ako Bicol at TESDA, ang training program ay naglalayong malinang ang angking kakayahan ng mga scholars upang magkaroon ng maayos na trabaho sa hinaharap. Nakibahagi sa orientation si Atty. Ramiro Borres, isa sa mga nominees ng Ako Bicol PartyList.
  • Sumailalim sa orientation ang mga beneficiaries ng Training for Work Scholarship Program (TWSP) - Bread and Pastry Production NCII sa Apicius Culinary School, Legazpi City, noong Disyembre 16, 2021. Isang programa ng Ako Bicol at TESDA, ang training program ay naglalayong malinang ang angking kakayahan ng mga scholars upang magkaroon ng maayos na trabaho sa hinaharap. Nakibahagi sa orientation si Atty. Ramiro Borres, isa sa mga nominees ng Ako Bicol PartyList.
  • Sumailalim sa orientation ang mga beneficiaries ng Training for Work Scholarship Program (TWSP) - Bread and Pastry Production NCII sa Apicius Culinary School, Legazpi City, noong Disyembre 16, 2021. Isang programa ng Ako Bicol at TESDA, ang training program ay naglalayong malinang ang angking kakayahan ng mga scholars upang magkaroon ng maayos na trabaho sa hinaharap. Nakibahagi sa orientation si Atty. Ramiro Borres, isa sa mga nominees ng Ako Bicol PartyList.
  • Sumailalim sa orientation ang mga beneficiaries ng Training for Work Scholarship Program (TWSP) - Bread and Pastry Production NCII sa Apicius Culinary School, Legazpi City, noong Disyembre 16, 2021. Isang programa ng Ako Bicol at TESDA, ang training program ay naglalayong malinang ang angking kakayahan ng mga scholars upang magkaroon ng maayos na trabaho sa hinaharap. Nakibahagi sa orientation si Atty. Ramiro Borres, isa sa mga nominees ng Ako Bicol PartyList.
  • Sumailalim sa orientation ang mga beneficiaries ng Training for Work Scholarship Program (TWSP) - Bread and Pastry Production NCII sa Apicius Culinary School, Legazpi City, noong Disyembre 16, 2021. Isang programa ng Ako Bicol at TESDA, ang training program ay naglalayong malinang ang angking kakayahan ng mga scholars upang magkaroon ng maayos na trabaho sa hinaharap. Nakibahagi sa orientation si Atty. Ramiro Borres, isa sa mga nominees ng Ako Bicol PartyList.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s