AKO BICOL – EDUCATIONAL ASSISTANCE PAYOUT

Panibagong batch ng student beneficiaries ng Ako Bicol – Educational Assistance program mula sa lalawigan ng Albay ang nakatanggap ng cash assistance, noong Disyembre 15, 2021, sa Celebration Plaza, Embarcadero de Legazpi, Legazpi City.

Ang programa ay bahagi ng “Tabang Sa Edukasyon” ng Ako Bicol PartyList.

  • Panibagong batch ng student beneficiaries ng Ako Bicol - Educational Assistance program mula sa lalawigan ng Albay ang nakatanggap ng cash assistance, noong Disyembre 15, 2021, sa Celebration Plaza, Embarcadero de Legazpi, Legazpi City. Ang programa ay bahagi ng "Tabang Sa Edukasyon" ng Ako Bicol PartyList.
  • Panibagong batch ng student beneficiaries ng Ako Bicol - Educational Assistance program mula sa lalawigan ng Albay ang nakatanggap ng cash assistance, noong Disyembre 15, 2021, sa Celebration Plaza, Embarcadero de Legazpi, Legazpi City. Ang programa ay bahagi ng "Tabang Sa Edukasyon" ng Ako Bicol PartyList.
  • Panibagong batch ng student beneficiaries ng Ako Bicol - Educational Assistance program mula sa lalawigan ng Albay ang nakatanggap ng cash assistance, noong Disyembre 15, 2021, sa Celebration Plaza, Embarcadero de Legazpi, Legazpi City. Ang programa ay bahagi ng "Tabang Sa Edukasyon" ng Ako Bicol PartyList.
  • Panibagong batch ng student beneficiaries ng Ako Bicol - Educational Assistance program mula sa lalawigan ng Albay ang nakatanggap ng cash assistance, noong Disyembre 15, 2021, sa Celebration Plaza, Embarcadero de Legazpi, Legazpi City. Ang programa ay bahagi ng "Tabang Sa Edukasyon" ng Ako Bicol PartyList.
  • Panibagong batch ng student beneficiaries ng Ako Bicol - Educational Assistance program mula sa lalawigan ng Albay ang nakatanggap ng cash assistance, noong Disyembre 15, 2021, sa Celebration Plaza, Embarcadero de Legazpi, Legazpi City. Ang programa ay bahagi ng "Tabang Sa Edukasyon" ng Ako Bicol PartyList.
  • Panibagong batch ng student beneficiaries ng Ako Bicol - Educational Assistance program mula sa lalawigan ng Albay ang nakatanggap ng cash assistance, noong Disyembre 15, 2021, sa Celebration Plaza, Embarcadero de Legazpi, Legazpi City. Ang programa ay bahagi ng "Tabang Sa Edukasyon" ng Ako Bicol PartyList.
  • Panibagong batch ng student beneficiaries ng Ako Bicol - Educational Assistance program mula sa lalawigan ng Albay ang nakatanggap ng cash assistance, noong Disyembre 15, 2021, sa Celebration Plaza, Embarcadero de Legazpi, Legazpi City. Ang programa ay bahagi ng "Tabang Sa Edukasyon" ng Ako Bicol PartyList.
  • Panibagong batch ng student beneficiaries ng Ako Bicol - Educational Assistance program mula sa lalawigan ng Albay ang nakatanggap ng cash assistance, noong Disyembre 15, 2021, sa Celebration Plaza, Embarcadero de Legazpi, Legazpi City. Ang programa ay bahagi ng "Tabang Sa Edukasyon" ng Ako Bicol PartyList.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s