Sumailalim sa orientation ang anim napu’t siyam (69) na bagong benepisyaryo ng Ako Bicol – Department of Labor and Employment – Government Internship Program (GIP), noong Nobyembre 8, 2021, sa Sorsogon State University, Main Campus Sorsogon.

Layon ng Ako Bicol at DOLE na bigyan nang tamang pagsasanay at pagkakataong maglingkod ang mga piling benepisyaryo sa iba’t-ibang sangay ng pamahalaan at maging handa sa paghahanap ng trabaho sa hinaharap.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s