Malaking pasasalamat ang ipinaabot ng mga benepisyaryo ng Ako Bicol-Educational Assistance Program kay Ako Bicol PartyList Congressmen Zaldy Co at Alfredo Garbin, Jr. dahil sa natanggap nilang tulong upang maipagpatuloy at makapagtapos ng kanilang pag-aaral.

Ilan lamang ang mga scholars sa libo-libong Bicolanong natulungan ng Ako Bicol PartyList sa iba’t-ibang panig ng bansa.

  • Malaking pasasalamat ang ipinaabot ng mga benepisyaryo ng Ako Bicol-Educational Assistance Program kay Ako Bicol PartyList Congressmen Zaldy Co at Alfredo Garbin, Jr. dahil sa natanggap nilang tulong upang maipagpatuloy at makapagtapos ng kanilang pag-aaral.
  • Malaking pasasalamat ang ipinaabot ng mga benepisyaryo ng Ako Bicol-Educational Assistance Program kay Ako Bicol PartyList Congressmen Zaldy Co at Alfredo Garbin, Jr. dahil sa natanggap nilang tulong upang maipagpatuloy at makapagtapos ng kanilang pag-aaral.
  • Malaking pasasalamat ang ipinaabot ng mga benepisyaryo ng Ako Bicol-Educational Assistance Program kay Ako Bicol PartyList Congressmen Zaldy Co at Alfredo Garbin, Jr. dahil sa natanggap nilang tulong upang maipagpatuloy at makapagtapos ng kanilang pag-aaral.
  • Malaking pasasalamat ang ipinaabot ng mga benepisyaryo ng Ako Bicol-Educational Assistance Program kay Ako Bicol PartyList Congressmen Zaldy Co at Alfredo Garbin, Jr. dahil sa natanggap nilang tulong upang maipagpatuloy at makapagtapos ng kanilang pag-aaral.
  • Malaking pasasalamat ang ipinaabot ng mga benepisyaryo ng Ako Bicol-Educational Assistance Program kay Ako Bicol PartyList Congressmen Zaldy Co at Alfredo Garbin, Jr. dahil sa natanggap nilang tulong upang maipagpatuloy at makapagtapos ng kanilang pag-aaral.
  • Malaking pasasalamat ang ipinaabot ng mga benepisyaryo ng Ako Bicol-Educational Assistance Program kay Ako Bicol PartyList Congressmen Zaldy Co at Alfredo Garbin, Jr. dahil sa natanggap nilang tulong upang maipagpatuloy at makapagtapos ng kanilang pag-aaral.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s