Ginanap sa Pasacao, Camarines Sur ang ika-apat na Ako Bicol Juventud: Youth Leadership Training, Public Speaking and Team Building Activity mula Setyembre 2-3, 2021. Nakibahagi sa aktibidad ang 64 kabataan mula sa 1st, 2nd at 3rd district ng Camarines Sur. Layunin ng programang mahubog at mapalawak ang kaalaman ng mga kabataan upang maging mahusay at magaling na lider sa hinaharap.

Kasabay ng mga pagsasanay, nagkaroon din ng team building kung saan naipakita nila ang kanilang angking talento, pagiging creative sa ibang bagay at para na rin higit nilang makilala ang isa’t isa. Bukod dito, nagkaroon din ng pagsasanay sa public speaking upang mahasa at masanay ang mga kabataan sa pagsasalita sa harap ng maraming tao.
Nagpapasalamat ang Ako Bicol sa mga kalahok at mga bisitang dumalo sa programa, pati na rin sa kanilang pagsunod sa mga itinakdang health protocols.

Walang patid ang Ako Bicol sa paghahatid ng mga programang makakatulong sa ating mga kababayang Bicolano.

  • Ginanap sa Pasacao, Camarines Sur ang ika-apat na Ako Bicol Juventud: Youth Leadership Training, Public Speaking and Team Building Activity mula Setyembre 2-3, 2021. Nakibahagi sa aktibidad ang 64 kabataan mula sa 1st, 2nd at 3rd district ng Camarines Sur. Layunin ng programang mahubog at mapalawak ang kaalaman ng mga kabataan upang maging mahusay at magaling na lider sa hinaharap.
  • Ginanap sa Pasacao, Camarines Sur ang ika-apat na Ako Bicol Juventud: Youth Leadership Training, Public Speaking and Team Building Activity mula Setyembre 2-3, 2021. Nakibahagi sa aktibidad ang 64 kabataan mula sa 1st, 2nd at 3rd district ng Camarines Sur. Layunin ng programang mahubog at mapalawak ang kaalaman ng mga kabataan upang maging mahusay at magaling na lider sa hinaharap.
  • Ginanap sa Pasacao, Camarines Sur ang ika-apat na Ako Bicol Juventud: Youth Leadership Training, Public Speaking and Team Building Activity mula Setyembre 2-3, 2021. Nakibahagi sa aktibidad ang 64 kabataan mula sa 1st, 2nd at 3rd district ng Camarines Sur. Layunin ng programang mahubog at mapalawak ang kaalaman ng mga kabataan upang maging mahusay at magaling na lider sa hinaharap.
  • Ginanap sa Pasacao, Camarines Sur ang ika-apat na Ako Bicol Juventud: Youth Leadership Training, Public Speaking and Team Building Activity mula Setyembre 2-3, 2021. Nakibahagi sa aktibidad ang 64 kabataan mula sa 1st, 2nd at 3rd district ng Camarines Sur. Layunin ng programang mahubog at mapalawak ang kaalaman ng mga kabataan upang maging mahusay at magaling na lider sa hinaharap.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s