Sinadya ng programang Tabang Ora Mismo ni Zaldy Co ng Aksyon Co Center at Ako Bicol PartyList ang Isla ng Masbate upang ipamahagi ang 25 computer tablets upang makatulong sa kanilang online classes ngayong panahon ng pandemya.

Ang mga tablets ay handog ni Congressman Co bilang suporta sa edukasyon ng mga mag-aaral na hirap sa new normal na online learning.

Maraming salamat po sa lahat ng nagbibigay ng tulong at suporta sa mga programa ng Ako Bicol at ni Congressman Co.

  • Sinadya ng programang Tabang Ora Mismo ni Zaldy Co ng Aksyon Co Center at Ako Bicol PartyList ang Isla ng Masbate upang ipamahagi ang 25 computer tablets upang makatulong sa kanilang online classes ngayong panahon ng pandemya. Ang mga tablets ay handog ni Congressman Co bilang suporta sa edukasyon ng mga mag-aaral na hirap sa new normal na online learning.
  • Sinadya ng programang Tabang Ora Mismo ni Zaldy Co ng Aksyon Co Center at Ako Bicol PartyList ang Isla ng Masbate upang ipamahagi ang 25 computer tablets upang makatulong sa kanilang online classes ngayong panahon ng pandemya. Ang mga tablets ay handog ni Congressman Co bilang suporta sa edukasyon ng mga mag-aaral na hirap sa new normal na online learning.
  • Sinadya ng programang Tabang Ora Mismo ni Zaldy Co ng Aksyon Co Center at Ako Bicol PartyList ang Isla ng Masbate upang ipamahagi ang 25 computer tablets upang makatulong sa kanilang online classes ngayong panahon ng pandemya. Ang mga tablets ay handog ni Congressman Co bilang suporta sa edukasyon ng mga mag-aaral na hirap sa new normal na online learning.
  • Sinadya ng programang Tabang Ora Mismo ni Zaldy Co ng Aksyon Co Center at Ako Bicol PartyList ang Isla ng Masbate upang ipamahagi ang 25 computer tablets upang makatulong sa kanilang online classes ngayong panahon ng pandemya. Ang mga tablets ay handog ni Congressman Co bilang suporta sa edukasyon ng mga mag-aaral na hirap sa new normal na online learning.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s