Tinawid ng Ako Bicol PartyList ang isla ng Masbate upang isagawa ang 2-day Leadership Training, Public Speaking at Team Building Activity sa Bituon Beach Resort Corp., Mobo, Masbate nitong Agosto 26-27, 2021.

Ang aktibidad ay dinaluhan ng 42 na kabataan mula sa iba’t ibang munisipalidad ng Masbate.
Layunin ng pagsasanay na mahasa, maging epektibo at mapalawak ang kanilang kaalaman sa pamumuno. Hangad rin ng Ako Bicol na maipamalas ng mga kabataan ang kanilang angking kakayahan at talento at maging mulat at aktibo sa mga nangyayari sa kanilang kapaligiran.

Bukod sa Leaderahip Training na isa sa adbokasiya ng Ako Bicol, nagkaroon din ng Team Building Activity para mas makilalang mabuti ng mga trainees ang isa’t isa. Sa pamamagitan naman ng Public Speaking, maaari nilang maipamalas ang taglay nilang husay sa pagsasalita. Itinuro din sa mga kabataan ang tamang estilo ng komunikasyon.

Nagpapasalamat ang Ako Bicol sa lahat ng kalahok na dumalo sa pagsasanay. Tiniyak din ng partido ang mahigpit na pagsunod sa lahat ng health protocols para sa kaligtasan ng lahat.

Dios Mabalos!

  • Tinawid ng Ako Bicol PartyList ang isla ng Masbate upang isagawa ang 2-day Leadership Training, Public Speaking at Team Building Activity sa Bituon Beach Resort Corp., Mobo, Masbate nitong Agosto 26-27, 2021. Ang aktibidad ay dinaluhan ng 42 na kabataan mula sa iba't ibang munisipalidad ng Masbate. Layunin ng pagsasanay na mahasa, maging epektibo at mapalawak ang kanilang kaalaman sa pamumuno. Hangad rin ng Ako Bicol na maipamalas ng mga kabataan ang kanilang angking kakayahan at talento at maging mulat at aktibo sa mga nangyayari sa kanilang kapaligiran.
  • Tinawid ng Ako Bicol PartyList ang isla ng Masbate upang isagawa ang 2-day Leadership Training, Public Speaking at Team Building Activity sa Bituon Beach Resort Corp., Mobo, Masbate nitong Agosto 26-27, 2021. Ang aktibidad ay dinaluhan ng 42 na kabataan mula sa iba't ibang munisipalidad ng Masbate. Layunin ng pagsasanay na mahasa, maging epektibo at mapalawak ang kanilang kaalaman sa pamumuno. Hangad rin ng Ako Bicol na maipamalas ng mga kabataan ang kanilang angking kakayahan at talento at maging mulat at aktibo sa mga nangyayari sa kanilang kapaligiran.
  • Tinawid ng Ako Bicol PartyList ang isla ng Masbate upang isagawa ang 2-day Leadership Training, Public Speaking at Team Building Activity sa Bituon Beach Resort Corp., Mobo, Masbate nitong Agosto 26-27, 2021. Ang aktibidad ay dinaluhan ng 42 na kabataan mula sa iba't ibang munisipalidad ng Masbate. Layunin ng pagsasanay na mahasa, maging epektibo at mapalawak ang kanilang kaalaman sa pamumuno. Hangad rin ng Ako Bicol na maipamalas ng mga kabataan ang kanilang angking kakayahan at talento at maging mulat at aktibo sa mga nangyayari sa kanilang kapaligiran.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s