Tumawid sa Isla ng Catanduanes ang programang Tabang Ora Mismo ni Zaldy Co ng Aksyon Co Center kasama ang Ako Bicol PartyList upang ipamahagi ang 30 computer tablets naglalayong makatulong sa mga mag-aaral ngayong panahon ng pandemya.
Ang mga tablets ay donasyon ni Congressman Co bilang ayuda sa online classes ng nga piling mag-aaral.

Sinadya ng programang Tabang Ora Mismo ni Zaldy Co na puntahan ang Catanduanes upang direktang makapagbigay suporta sa edukasyon ng mga estudyanteng hirap sa new normal na online learning.

Nagpapasalamat ang buong team kay Mayor Posoy Sarmiento sa mainit na pagtanggap sa aming grupo at suporta sa nasabing aktibidad.

  • Tumawid sa Isla ng Catanduanes ang programang Tabang Ora Mismo ni Zaldy Co ng Aksyon Co Center kasama ang Ako Bicol PartyList upang ipamahagi ang 30 computer tablets naglalayong makatulong sa mga mag-aaral ngayong panahon ng pandemya. Ang mga tablets ay donasyon ni Congressman Co bilang ayuda sa online classes ng nga piling mag-aaral.
  • Tumawid sa Isla ng Catanduanes ang programang Tabang Ora Mismo ni Zaldy Co ng Aksyon Co Center kasama ang Ako Bicol PartyList upang ipamahagi ang 30 computer tablets naglalayong makatulong sa mga mag-aaral ngayong panahon ng pandemya. Ang mga tablets ay donasyon ni Congressman Co bilang ayuda sa online classes ng nga piling mag-aaral.
  • Tumawid sa Isla ng Catanduanes ang programang Tabang Ora Mismo ni Zaldy Co ng Aksyon Co Center kasama ang Ako Bicol PartyList upang ipamahagi ang 30 computer tablets naglalayong makatulong sa mga mag-aaral ngayong panahon ng pandemya. Ang mga tablets ay donasyon ni Congressman Co bilang ayuda sa online classes ng nga piling mag-aaral.
  • Tumawid sa Isla ng Catanduanes ang programang Tabang Ora Mismo ni Zaldy Co ng Aksyon Co Center kasama ang Ako Bicol PartyList upang ipamahagi ang 30 computer tablets naglalayong makatulong sa mga mag-aaral ngayong panahon ng pandemya. Ang mga tablets ay donasyon ni Congressman Co bilang ayuda sa online classes ng nga piling mag-aaral.
  • Tumawid sa Isla ng Catanduanes ang programang Tabang Ora Mismo ni Zaldy Co ng Aksyon Co Center kasama ang Ako Bicol PartyList upang ipamahagi ang 30 computer tablets naglalayong makatulong sa mga mag-aaral ngayong panahon ng pandemya. Ang mga tablets ay donasyon ni Congressman Co bilang ayuda sa online classes ng nga piling mag-aaral.
  • Tumawid sa Isla ng Catanduanes ang programang Tabang Ora Mismo ni Zaldy Co ng Aksyon Co Center kasama ang Ako Bicol PartyList upang ipamahagi ang 30 computer tablets naglalayong makatulong sa mga mag-aaral ngayong panahon ng pandemya. Ang mga tablets ay donasyon ni Congressman Co bilang ayuda sa online classes ng nga piling mag-aaral.
  • Tumawid sa Isla ng Catanduanes ang programang Tabang Ora Mismo ni Zaldy Co ng Aksyon Co Center kasama ang Ako Bicol PartyList upang ipamahagi ang 30 computer tablets naglalayong makatulong sa mga mag-aaral ngayong panahon ng pandemya. Ang mga tablets ay donasyon ni Congressman Co bilang ayuda sa online classes ng nga piling mag-aaral.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s