Sa pagsisimula ng Brigada Eskwela 2021, nagbahagi ang Ako Bicol Party List ng 10 sakong semento, garden tools at vegetable seedlings sa Cagbacong High School, Legazpi City, ngayong Agosto 16, 2021.

Personal na tinanggap ng school officials ang mga ibinahaging kagamitan na makakatulong sa pagsasaayos ng pasilidad ng paaralan.

Ang mga garden tools at vegetable seedlings naman ay para sa mga nais magtanim ng gulay sa loob ng campus. Magagamit din ang tools kapag muling nagbukas ang face-to-face classes sa mga paaralan sa bansa.

Ang programang ito ng Ako Bicol ay naglalayong magbigay suporta at tulong sa mga paaralang nangangailangan ng palagiang maintenance at kagamitan kahit wala pang pisikal na pasok ang mga mag-aaral dulot ng COVID-19.

  • Sa pagsisimula ng Brigada Eskwela 2021, nagbahagi ang Ako Bicol Party List ng 10 sakong semento, garden tools at vegetable seedlings sa Cagbacong High School, Legazpi City, ngayong Agosto 16, 2021. Personal na tinanggap ng school officials ang mga ibinahaging kagamitan na makakatulong sa pagsasaayos ng pasilidad ng paaralan.
  • Sa pagsisimula ng Brigada Eskwela 2021, nagbahagi ang Ako Bicol Party List ng 10 sakong semento, garden tools at vegetable seedlings sa Cagbacong High School, Legazpi City, ngayong Agosto 16, 2021. Personal na tinanggap ng school officials ang mga ibinahaging kagamitan na makakatulong sa pagsasaayos ng pasilidad ng paaralan.
  • Sa pagsisimula ng Brigada Eskwela 2021, nagbahagi ang Ako Bicol Party List ng 10 sakong semento, garden tools at vegetable seedlings sa Cagbacong High School, Legazpi City, ngayong Agosto 16, 2021. Personal na tinanggap ng school officials ang mga ibinahaging kagamitan na makakatulong sa pagsasaayos ng pasilidad ng paaralan.
  • Sa pagsisimula ng Brigada Eskwela 2021, nagbahagi ang Ako Bicol Party List ng 10 sakong semento, garden tools at vegetable seedlings sa Cagbacong High School, Legazpi City, ngayong Agosto 16, 2021. Personal na tinanggap ng school officials ang mga ibinahaging kagamitan na makakatulong sa pagsasaayos ng pasilidad ng paaralan.
  • Sa pagsisimula ng Brigada Eskwela 2021, nagbahagi ang Ako Bicol Party List ng 10 sakong semento, garden tools at vegetable seedlings sa Cagbacong High School, Legazpi City, ngayong Agosto 16, 2021. Personal na tinanggap ng school officials ang mga ibinahaging kagamitan na makakatulong sa pagsasaayos ng pasilidad ng paaralan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s