Naipamahagi na ang starter tool kits bilang panimulang puhunan ng 26 scholars ng Ako Bicol – TESDA sa lalawigan ng Masbate. Nagsipagtapos sa kursong Processed Food by Sugar Concentration, ang mga naturang scholars ay sumailalim sa programang Special Training for Employment Program (STEP) ng Ako Bicol PartyList.

Kabilang sa starter toolkits ang blender na may 5 assorted blades, measuring cups, measuring spoons, weighing scale, chopping board, knife at mixing bowl.

Ginanap ang pamamahagi ng toolkits kahapon, Hulyo 16, 2021 sa Barangay Calipat-an Multi Purpose Hall, Masbate City.
Ang programang ito’y hatid ng Ako Bicol at TESDA sa ating mga kababayan lalo na sa mga Bicolanong nais maipagpatuloy ang kanilang pag aaral at magkaroon ng disenteng hanapbuhay sa hinaharap.

#AkoBicolPartyList
#KatabangnaKasurogpa
#TESDAmasbate

  • Naipamahagi na ang starter tool kits bilang panimulang puhunan ng 26 scholars ng Ako Bicol - TESDA sa lalawigan ng Masbate. Nagsipagtapos sa kursong Processed Food by Sugar Concentration, ang mga naturang scholars ay sumailalim sa programang Special Training for Employment Program (STEP) ng Ako Bicol PartyList. Kabilang sa starter toolkits ang blender na may 5 assorted blades, measuring cups, measuring spoons, weighing scale, chopping board, knife at mixing bowl.
  • Naipamahagi na ang starter tool kits bilang panimulang puhunan ng 26 scholars ng Ako Bicol - TESDA sa lalawigan ng Masbate. Nagsipagtapos sa kursong Processed Food by Sugar Concentration, ang mga naturang scholars ay sumailalim sa programang Special Training for Employment Program (STEP) ng Ako Bicol PartyList. Kabilang sa starter toolkits ang blender na may 5 assorted blades, measuring cups, measuring spoons, weighing scale, chopping board, knife at mixing bowl.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s