Nagtapos ang 20 scholars ng Ako Bicol- TESDA sa kursong Computer Systems Servicing NC II noong Hulyo 9, 2021 sa Osmeña Colleges, Masbate City.

Sa programang Training for Work Scholarship Program ng Ako Bicol PartyList, ang mga scholars ay sumailalim sa masusing pagsasanay upang sila’y maihanda at mabigyan ng pagkakataong makapaghanap ng angkop na trabaho.

Patuloy ang Ako Bicol at TESDA sa pagbibigay pagkakataon sa ating mga kababayang nais magpatuloy ng kanilang pag- aaral.

#AkoBicolPartyList
#KatabangnaKasurogpa

  • Nagtapos ang 20 scholars ng Ako Bicol- TESDA sa kursong Computer Systems Servicing NC II noong Hulyo 9, 2021 sa Osmeña Colleges, Masbate City. Sa programang Training for Work Scholarship Program ng Ako Bicol PartyList, ang mga scholars ay sumailalim sa masusing pagsasanay upang sila’y maihanda at mabigyan ng pagkakataong makapaghanap ng angkop na trabaho.
  • Nagtapos ang 20 scholars ng Ako Bicol- TESDA sa kursong Computer Systems Servicing NC II noong Hulyo 9, 2021 sa Osmeña Colleges, Masbate City. Sa programang Training for Work Scholarship Program ng Ako Bicol PartyList, ang mga scholars ay sumailalim sa masusing pagsasanay upang sila’y maihanda at mabigyan ng pagkakataong makapaghanap ng angkop na trabaho.
  • Nagtapos ang 20 scholars ng Ako Bicol- TESDA sa kursong Computer Systems Servicing NC II noong Hulyo 9, 2021 sa Osmeña Colleges, Masbate City. Sa programang Training for Work Scholarship Program ng Ako Bicol PartyList, ang mga scholars ay sumailalim sa masusing pagsasanay upang sila’y maihanda at mabigyan ng pagkakataong makapaghanap ng angkop na trabaho.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s