Dahil bakuna ang susi sa muling pagbangon ng bansa mula sa pandemya, isa si Ako Bicol Congressman Zaldy Co sa masigasig na taga-kampanya para sa pagpapabakuna.

Bilang suporta sa malawakang pagpapabakuna laban sa COVID-19, personal na binisita ni Congressman Co at Albay Governor Al Francis Bichara ang ating mga kababayang nagpaparehistro at nagpapabakuna sa Albay Astrodome.

#AkoBicolPartyList
#KatabangnaKasurogpa

  • Dahil bakuna ang susi sa muling pagbangon ng bansa mula sa pandemya, isa si Ako Bicol Congressman Zaldy Co sa masigasig na taga-kampanya para sa pagpapabakuna. Bilang suporta sa malawakang pagpapabakuna laban sa COVID-19, personal na binisita ni Congressman Co at Albay Governor Al Francis Bichara ang ating mga kababayang nagpaparehistro at nagpapabakuna sa Albay Astrodome.
  • Dahil bakuna ang susi sa muling pagbangon ng bansa mula sa pandemya, isa si Ako Bicol Congressman Zaldy Co sa masigasig na taga-kampanya para sa pagpapabakuna. Bilang suporta sa malawakang pagpapabakuna laban sa COVID-19, personal na binisita ni Congressman Co at Albay Governor Al Francis Bichara ang ating mga kababayang nagpaparehistro at nagpapabakuna sa Albay Astrodome.
  • Dahil bakuna ang susi sa muling pagbangon ng bansa mula sa pandemya, isa si Ako Bicol Congressman Zaldy Co sa masigasig na taga-kampanya para sa pagpapabakuna. Bilang suporta sa malawakang pagpapabakuna laban sa COVID-19, personal na binisita ni Congressman Co at Albay Governor Al Francis Bichara ang ating mga kababayang nagpaparehistro at nagpapabakuna sa Albay Astrodome.
  • Dahil bakuna ang susi sa muling pagbangon ng bansa mula sa pandemya, isa si Ako Bicol Congressman Zaldy Co sa masigasig na taga-kampanya para sa pagpapabakuna. Bilang suporta sa malawakang pagpapabakuna laban sa COVID-19, personal na binisita ni Congressman Co at Albay Governor Al Francis Bichara ang ating mga kababayang nagpaparehistro at nagpapabakuna sa Albay Astrodome.
  • Dahil bakuna ang susi sa muling pagbangon ng bansa mula sa pandemya, isa si Ako Bicol Congressman Zaldy Co sa masigasig na taga-kampanya para sa pagpapabakuna. Bilang suporta sa malawakang pagpapabakuna laban sa COVID-19, personal na binisita ni Congressman Co at Albay Governor Al Francis Bichara ang ating mga kababayang nagpaparehistro at nagpapabakuna sa Albay Astrodome.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s