Sa pagtatapos ng paggunita sa World Environment Day, nakiisa ang Ako Bicol PartyList sa isinagawang Bakawan Tree Planting sa Sabang Beach, Barangay Diamante, Prieto Diaz, Sorsogon.

Kilala ang bayan ng Prieto Diaz bilang isa sa may pinakamalawak na bakawan sa Bicol Region na pinangangalagaan ng mga mangingisda at lokal na pamahalaan. Bilang bahagi ng programa, nagtanim ng mga bagong binhi ng bakawan kasama ang ilang kawani mula sa mga sumusunod na ahensya: Philippine National Police (PNP), Bureau of Fire Protection (BFP), ilang Youth Organizations sa Prieto Diaz, Alpha Kapa Rho at Tau Gamma Phi.

Naging katuwang din ng Ako Bicol sa programa ang Aksyon Co Center, Department of Environment and Natural Resources (DENR), LGU Prieto Diaz na pinangunahan ni Mayor Benito L. Doma, Barangay Council ng Prieto Diaz, Rotary Club of Metro Legazpi, Legazpi Central, Metro Cp at Rotaract Club of Metro Sorsogon.

Ito ay isang paraan ng Ako Bicol upang hikayatin ang mga mamamayan na bigyang halaga at pangalagaan ang likas na yamang kaloob ng Poong Maykapal.

Maraming salamat po sa lahat ng nakiisa at sa patuloy na suportang ibinabahagi ninyo sa mga programa ng Ako Bicol PartyList.

#AkoBicolPartyList
#KatabangnaKasurogpa
#TabangsaKapalibutan
#BakawanTreePlanting

  • Sa pagtatapos ng paggunita sa World Environment Day, nakiisa ang Ako Bicol PartyList sa isinagawang Bakawan Tree Planting sa Sabang Beach, Barangay Diamante, Prieto Diaz, Sorsogon. Kilala ang bayan ng Prieto Diaz bilang isa sa may pinakamalawak na bakawan sa Bicol Region na pinangangalagaan ng mga mangingisda at lokal na pamahalaan. Bilang bahagi ng programa, nagtanim ng mga bagong binhi ng bakawan kasama ang ilang kawani mula sa mga sumusunod na ahensya: Philippine National Police (PNP), Bureau of Fire Protection (BFP), ilang Youth Organizations sa Prieto Diaz, Alpha Kapa Rho at Tau Gamma Phi.
  • Sa pagtatapos ng paggunita sa World Environment Day, nakiisa ang Ako Bicol PartyList sa isinagawang Bakawan Tree Planting sa Sabang Beach, Barangay Diamante, Prieto Diaz, Sorsogon. Kilala ang bayan ng Prieto Diaz bilang isa sa may pinakamalawak na bakawan sa Bicol Region na pinangangalagaan ng mga mangingisda at lokal na pamahalaan. Bilang bahagi ng programa, nagtanim ng mga bagong binhi ng bakawan kasama ang ilang kawani mula sa mga sumusunod na ahensya: Philippine National Police (PNP), Bureau of Fire Protection (BFP), ilang Youth Organizations sa Prieto Diaz, Alpha Kapa Rho at Tau Gamma Phi.
  • Sa pagtatapos ng paggunita sa World Environment Day, nakiisa ang Ako Bicol PartyList sa isinagawang Bakawan Tree Planting sa Sabang Beach, Barangay Diamante, Prieto Diaz, Sorsogon. Kilala ang bayan ng Prieto Diaz bilang isa sa may pinakamalawak na bakawan sa Bicol Region na pinangangalagaan ng mga mangingisda at lokal na pamahalaan. Bilang bahagi ng programa, nagtanim ng mga bagong binhi ng bakawan kasama ang ilang kawani mula sa mga sumusunod na ahensya: Philippine National Police (PNP), Bureau of Fire Protection (BFP), ilang Youth Organizations sa Prieto Diaz, Alpha Kapa Rho at Tau Gamma Phi.
  • Sa pagtatapos ng paggunita sa World Environment Day, nakiisa ang Ako Bicol PartyList sa isinagawang Bakawan Tree Planting sa Sabang Beach, Barangay Diamante, Prieto Diaz, Sorsogon. Kilala ang bayan ng Prieto Diaz bilang isa sa may pinakamalawak na bakawan sa Bicol Region na pinangangalagaan ng mga mangingisda at lokal na pamahalaan. Bilang bahagi ng programa, nagtanim ng mga bagong binhi ng bakawan kasama ang ilang kawani mula sa mga sumusunod na ahensya: Philippine National Police (PNP), Bureau of Fire Protection (BFP), ilang Youth Organizations sa Prieto Diaz, Alpha Kapa Rho at Tau Gamma Phi.
  • Sa pagtatapos ng paggunita sa World Environment Day, nakiisa ang Ako Bicol PartyList sa isinagawang Bakawan Tree Planting sa Sabang Beach, Barangay Diamante, Prieto Diaz, Sorsogon. Kilala ang bayan ng Prieto Diaz bilang isa sa may pinakamalawak na bakawan sa Bicol Region na pinangangalagaan ng mga mangingisda at lokal na pamahalaan. Bilang bahagi ng programa, nagtanim ng mga bagong binhi ng bakawan kasama ang ilang kawani mula sa mga sumusunod na ahensya: Philippine National Police (PNP), Bureau of Fire Protection (BFP), ilang Youth Organizations sa Prieto Diaz, Alpha Kapa Rho at Tau Gamma Phi.
  • Sa pagtatapos ng paggunita sa World Environment Day, nakiisa ang Ako Bicol PartyList sa isinagawang Bakawan Tree Planting sa Sabang Beach, Barangay Diamante, Prieto Diaz, Sorsogon. Kilala ang bayan ng Prieto Diaz bilang isa sa may pinakamalawak na bakawan sa Bicol Region na pinangangalagaan ng mga mangingisda at lokal na pamahalaan. Bilang bahagi ng programa, nagtanim ng mga bagong binhi ng bakawan kasama ang ilang kawani mula sa mga sumusunod na ahensya: Philippine National Police (PNP), Bureau of Fire Protection (BFP), ilang Youth Organizations sa Prieto Diaz, Alpha Kapa Rho at Tau Gamma Phi.
  • Sa pagtatapos ng paggunita sa World Environment Day, nakiisa ang Ako Bicol PartyList sa isinagawang Bakawan Tree Planting sa Sabang Beach, Barangay Diamante, Prieto Diaz, Sorsogon. Kilala ang bayan ng Prieto Diaz bilang isa sa may pinakamalawak na bakawan sa Bicol Region na pinangangalagaan ng mga mangingisda at lokal na pamahalaan. Bilang bahagi ng programa, nagtanim ng mga bagong binhi ng bakawan kasama ang ilang kawani mula sa mga sumusunod na ahensya: Philippine National Police (PNP), Bureau of Fire Protection (BFP), ilang Youth Organizations sa Prieto Diaz, Alpha Kapa Rho at Tau Gamma Phi.
  • Sa pagtatapos ng paggunita sa World Environment Day, nakiisa ang Ako Bicol PartyList sa isinagawang Bakawan Tree Planting sa Sabang Beach, Barangay Diamante, Prieto Diaz, Sorsogon. Kilala ang bayan ng Prieto Diaz bilang isa sa may pinakamalawak na bakawan sa Bicol Region na pinangangalagaan ng mga mangingisda at lokal na pamahalaan. Bilang bahagi ng programa, nagtanim ng mga bagong binhi ng bakawan kasama ang ilang kawani mula sa mga sumusunod na ahensya: Philippine National Police (PNP), Bureau of Fire Protection (BFP), ilang Youth Organizations sa Prieto Diaz, Alpha Kapa Rho at Tau Gamma Phi.
  • Sa pagtatapos ng paggunita sa World Environment Day, nakiisa ang Ako Bicol PartyList sa isinagawang Bakawan Tree Planting sa Sabang Beach, Barangay Diamante, Prieto Diaz, Sorsogon. Kilala ang bayan ng Prieto Diaz bilang isa sa may pinakamalawak na bakawan sa Bicol Region na pinangangalagaan ng mga mangingisda at lokal na pamahalaan. Bilang bahagi ng programa, nagtanim ng mga bagong binhi ng bakawan kasama ang ilang kawani mula sa mga sumusunod na ahensya: Philippine National Police (PNP), Bureau of Fire Protection (BFP), ilang Youth Organizations sa Prieto Diaz, Alpha Kapa Rho at Tau Gamma Phi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s