Sumailalim sa orientation ang 69 na mga bagong beneficiaries ng Government Internship program ng Ako Bicol PartyList at Department of Labor and Employment (AKB-DOLE-GIP). Ginanap ang naturang aktibidad sa Celebration Plaza, Embarcadero de Legazpi sa pangunguna ni Ako Bicol Congressman Alfredo A. Garbin, Jr.

Ang mga benepisyaryo ay bibigyan ng pagkakataong ipamalas ang kanilang kakayahan lalo na sa mga nagnanais magsilbi sa mga ahensya ng pamahalaan.

Patuloy po ang Ako Bicol at DOLE sa pagsuporta sa mga programang nagbibigay pagkakataon sa mga Bicolanong kabataan na magkaroon ng angkop na pagsasanay at karanasan upang makapagtrabaho sa gobyerno man o sa pribadong sektor.

#AkoBicolPartyList
#KatabangnaKasurogpa
#TabangsaKabuhayan

  • Sumailalim sa orientation ang 69 na mga bagong beneficiaries ng Government Internship program ng Ako Bicol PartyList at Department of Labor and Employment (AKB-DOLE-GIP). Ginanap ang naturang aktibidad sa Celebration Plaza, Embarcadero de Legazpi sa pangunguna ni Ako Bicol Congressman Alfredo A. Garbin, Jr.
  • Sumailalim sa orientation ang 69 na mga bagong beneficiaries ng Government Internship program ng Ako Bicol PartyList at Department of Labor and Employment (AKB-DOLE-GIP). Ginanap ang naturang aktibidad sa Celebration Plaza, Embarcadero de Legazpi sa pangunguna ni Ako Bicol Congressman Alfredo A. Garbin, Jr.
  • Sumailalim sa orientation ang 69 na mga bagong beneficiaries ng Government Internship program ng Ako Bicol PartyList at Department of Labor and Employment (AKB-DOLE-GIP). Ginanap ang naturang aktibidad sa Celebration Plaza, Embarcadero de Legazpi sa pangunguna ni Ako Bicol Congressman Alfredo A. Garbin, Jr.
  • Sumailalim sa orientation ang 69 na mga bagong beneficiaries ng Government Internship program ng Ako Bicol PartyList at Department of Labor and Employment (AKB-DOLE-GIP). Ginanap ang naturang aktibidad sa Celebration Plaza, Embarcadero de Legazpi sa pangunguna ni Ako Bicol Congressman Alfredo A. Garbin, Jr.
  • Sumailalim sa orientation ang 69 na mga bagong beneficiaries ng Government Internship program ng Ako Bicol PartyList at Department of Labor and Employment (AKB-DOLE-GIP). Ginanap ang naturang aktibidad sa Celebration Plaza, Embarcadero de Legazpi sa pangunguna ni Ako Bicol Congressman Alfredo A. Garbin, Jr.
  • Sumailalim sa orientation ang 69 na mga bagong beneficiaries ng Government Internship program ng Ako Bicol PartyList at Department of Labor and Employment (AKB-DOLE-GIP). Ginanap ang naturang aktibidad sa Celebration Plaza, Embarcadero de Legazpi sa pangunguna ni Ako Bicol Congressman Alfredo A. Garbin, Jr.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s