LIBRENG TUBIG PARA SA LEGAZPI CITY

Bilang tugon sa pangangailangan ng tubig sa Legazpi City, ang Ako Bicol PartyList ay nagpaabot ng asistensya sa ating mga kababayang Legazpeño, na nakakaranas ng kakulangan sa suplay ng tubig.

Nagkaroon po tayo ng rasyon ng tubig sa barangay Bitano, Buraguis at Baño ngayong gabi nang sa gayon ay makatulong maibsan ang kanilang hirap sa kawalan ng tubig.

Hangad ng Ako Bicol na magkaroon ng agarang solusyon ang problema sa tubig dahil ito ay isa sa pangunahing pangangailangan natin sa pang araw-araw.

#AkoBicolPartyList
#KatabangnaKasurogpa

  • Bilang tugon sa pangangailangan ng tubig sa Legazpi City, ang Ako Bicol PartyList ay nagpaabot ng asistensya sa ating mga kababayang Legazpeño, na nakakaranas ng kakulangan sa suplay ng tubig. Nagkaroon po tayo ng rasyon ng tubig sa barangay Bitano, Buraguis at Baño ngayong gabi nang sa gayon ay makatulong maibsan ang kanilang hirap sa kawalan ng tubig.
  • Bilang tugon sa pangangailangan ng tubig sa Legazpi City, ang Ako Bicol PartyList ay nagpaabot ng asistensya sa ating mga kababayang Legazpeño, na nakakaranas ng kakulangan sa suplay ng tubig. Nagkaroon po tayo ng rasyon ng tubig sa barangay Bitano, Buraguis at Baño ngayong gabi nang sa gayon ay makatulong maibsan ang kanilang hirap sa kawalan ng tubig.
  • Bilang tugon sa pangangailangan ng tubig sa Legazpi City, ang Ako Bicol PartyList ay nagpaabot ng asistensya sa ating mga kababayang Legazpeño, na nakakaranas ng kakulangan sa suplay ng tubig. Nagkaroon po tayo ng rasyon ng tubig sa barangay Bitano, Buraguis at Baño ngayong gabi nang sa gayon ay makatulong maibsan ang kanilang hirap sa kawalan ng tubig.
  • Bilang tugon sa pangangailangan ng tubig sa Legazpi City, ang Ako Bicol PartyList ay nagpaabot ng asistensya sa ating mga kababayang Legazpeño, na nakakaranas ng kakulangan sa suplay ng tubig. Nagkaroon po tayo ng rasyon ng tubig sa barangay Bitano, Buraguis at Baño ngayong gabi nang sa gayon ay makatulong maibsan ang kanilang hirap sa kawalan ng tubig.
  • Bilang tugon sa pangangailangan ng tubig sa Legazpi City, ang Ako Bicol PartyList ay nagpaabot ng asistensya sa ating mga kababayang Legazpeño, na nakakaranas ng kakulangan sa suplay ng tubig. Nagkaroon po tayo ng rasyon ng tubig sa barangay Bitano, Buraguis at Baño ngayong gabi nang sa gayon ay makatulong maibsan ang kanilang hirap sa kawalan ng tubig.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s