Tatlumpung (30) panibagong mga benepisyaryo ng Ako Bicol-Department of Labor and Employment-Government Internship Program (GIP) ang sumailalim sa oryentasyon sa TESDA hall, Sorsogon City.

Ang mga nasabing benepisyaryo ay may pagkakataon na ma-assign sa mga ahensya ng gobyerno.

Isa sa mga hangarin ng Ako Bicol at DOLE ay makatulong sa mga kabataan na masanay sa paglilingkod sa pamahalaan at maging handa sa paghahanap ng trabaho sa darating na panahon.

#AkoBicolPartyList
#KatabangnaKasurogpa
#DOLEGIP
#Sorsogon

  • Tatlumpung (30) panibagong mga benepisyaryo ng Ako Bicol-Department of Labor and Employment-Government Internship Program (GIP) ang sumailalim sa oryentasyon sa TESDA hall, Sorsogon City. Ang mga nasabing benepisyaryo ay may pagkakataon na ma-assign sa mga ahensya ng gobyerno.
  • Tatlumpung (30) panibagong mga benepisyaryo ng Ako Bicol-Department of Labor and Employment-Government Internship Program (GIP) ang sumailalim sa oryentasyon sa TESDA hall, Sorsogon City. Ang mga nasabing benepisyaryo ay may pagkakataon na ma-assign sa mga ahensya ng gobyerno.
  • Tatlumpung (30) panibagong mga benepisyaryo ng Ako Bicol-Department of Labor and Employment-Government Internship Program (GIP) ang sumailalim sa oryentasyon sa TESDA hall, Sorsogon City. Ang mga nasabing benepisyaryo ay may pagkakataon na ma-assign sa mga ahensya ng gobyerno.
  • Tatlumpung (30) panibagong mga benepisyaryo ng Ako Bicol-Department of Labor and Employment-Government Internship Program (GIP) ang sumailalim sa oryentasyon sa TESDA hall, Sorsogon City. Ang mga nasabing benepisyaryo ay may pagkakataon na ma-assign sa mga ahensya ng gobyerno.
  • Tatlumpung (30) panibagong mga benepisyaryo ng Ako Bicol-Department of Labor and Employment-Government Internship Program (GIP) ang sumailalim sa oryentasyon sa TESDA hall, Sorsogon City. Ang mga nasabing benepisyaryo ay may pagkakataon na ma-assign sa mga ahensya ng gobyerno.
  • Tatlumpung (30) panibagong mga benepisyaryo ng Ako Bicol-Department of Labor and Employment-Government Internship Program (GIP) ang sumailalim sa oryentasyon sa TESDA hall, Sorsogon City. Ang mga nasabing benepisyaryo ay may pagkakataon na ma-assign sa mga ahensya ng gobyerno.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s