Sa Virac, Catanduanes, 20 bagong benepisyaryo ng Ako Bicol-Department of Labor and Employment-Government Internship Program (GIP) ang sumailalim sa orientation.

Ginanap ang naturang aktibidad sa Plaza Rizal, kung saan bibigyan ng pagkakataong ma-assign at magsilbi sa iba’t ibang sangay ng pamahalaan ang 20 beneficiaries. Layunin ng programang sanayin sila sa paglilingkod sa iba’t-ibang ahensya ng pamahalaan.

#AkoBicolPartyList
#KatabangnaKasurogpa
#GIPCatanduanes

  • Sa Virac, Catanduanes, 20 bagong benepisyaryo ng Ako Bicol-Department of Labor and Employment-Government Internship Program (GIP) ang sumailalim sa orientation. Ginanap ang naturang aktibidad sa Plaza Rizal, kung saan bibigyan ng pagkakataong ma-assign at magsilbi sa iba't ibang sangay ng pamahalaan ang 20 beneficiaries. Layunin ng programang sanayin sila sa paglilingkod sa iba’t-ibang ahensya ng pamahalaan.
  • Sa Virac, Catanduanes, 20 bagong benepisyaryo ng Ako Bicol-Department of Labor and Employment-Government Internship Program (GIP) ang sumailalim sa orientation. Ginanap ang naturang aktibidad sa Plaza Rizal, kung saan bibigyan ng pagkakataong ma-assign at magsilbi sa iba't ibang sangay ng pamahalaan ang 20 beneficiaries. Layunin ng programang sanayin sila sa paglilingkod sa iba’t-ibang ahensya ng pamahalaan.
  • Sa Virac, Catanduanes, 20 bagong benepisyaryo ng Ako Bicol-Department of Labor and Employment-Government Internship Program (GIP) ang sumailalim sa orientation. Ginanap ang naturang aktibidad sa Plaza Rizal, kung saan bibigyan ng pagkakataong ma-assign at magsilbi sa iba't ibang sangay ng pamahalaan ang 20 beneficiaries. Layunin ng programang sanayin sila sa paglilingkod sa iba’t-ibang ahensya ng pamahalaan.
  • Sa Virac, Catanduanes, 20 bagong benepisyaryo ng Ako Bicol-Department of Labor and Employment-Government Internship Program (GIP) ang sumailalim sa orientation. Ginanap ang naturang aktibidad sa Plaza Rizal, kung saan bibigyan ng pagkakataong ma-assign at magsilbi sa iba't ibang sangay ng pamahalaan ang 20 beneficiaries. Layunin ng programang sanayin sila sa paglilingkod sa iba’t-ibang ahensya ng pamahalaan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s