Dalawampung (20) bagong scholars ng Ako Bicol-TESDA ang sumailalim sa orientation para sa Driving NC II na ginanap sa Sunrise Driving School, Tigaon, Camarines Sur.

Ang mga naturang scholars ay mula sa 4th District ng Camarines Sur.

Layunin ng pagsasanay na maihanda ang mga scholars sa kanilang mapipiling trabaho sa hinaharap. Katuwang ng Ako Bicol sa programang ito ang TESDA na walang-sawang sumusuporta sa ating mga adbokasiya.

#AkoBicolPartyList
#KatabangnaKasurogpa

  • Dalawampung (20) bagong scholars ng Ako Bicol-TESDA ang sumailalim sa orientation para sa Driving NC II na ginanap sa Sunrise Driving School, Tigaon, Camarines Sur. Ang mga naturang scholars ay mula sa 4th District ng Camarines Sur.
  • Dalawampung (20) bagong scholars ng Ako Bicol-TESDA ang sumailalim sa orientation para sa Driving NC II na ginanap sa Sunrise Driving School, Tigaon, Camarines Sur. Ang mga naturang scholars ay mula sa 4th District ng Camarines Sur.
  • Dalawampung (20) bagong scholars ng Ako Bicol-TESDA ang sumailalim sa orientation para sa Driving NC II na ginanap sa Sunrise Driving School, Tigaon, Camarines Sur. Ang mga naturang scholars ay mula sa 4th District ng Camarines Sur.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s