Muling nagsagawa ng Orientation at Ceremonial Signing of Individual Project Proposals ng Sustainable Livelihood Program (SLP) ang ikalawang grupo ng mga benepisyaryo sa Lalawigan ng Masbate.

Ginanap ang naturang orientation sa Ako Bicol Masbate Provincial Office sa Barangay Nursery, Masbate City. Dinaluhan ito ng may 12 benepisyaryo mula sa mga sumusunod na bayan: Cawayan (2), Mandaon (3), Milagros (3) at Mobo (4).

Dumalo sa naturang aktibidad ang SLP PMEO ng DSWD na si Ms. Mylene S. Magalang at Ms. Lorena T. Morado SLP Provincial Coordinator.

#AkoBicolPartyList
#KatabangnaKasurogpa

  • Muling nagsagawa ng Orientation at Ceremonial Signing of Individual Project Proposals ng Sustainable Livelihood Program (SLP) ang ikalawang grupo ng mga benepisyaryo sa Lalawigan ng Masbate. Ginanap ang naturang orientation sa Ako Bicol Masbate Provincial Office sa Barangay Nursery, Masbate City. Dinaluhan ito ng may 12 benepisyaryo mula sa mga sumusunod na bayan: Cawayan (2), Mandaon (3), Milagros (3) at Mobo (4).
  • Muling nagsagawa ng Orientation at Ceremonial Signing of Individual Project Proposals ng Sustainable Livelihood Program (SLP) ang ikalawang grupo ng mga benepisyaryo sa Lalawigan ng Masbate. Ginanap ang naturang orientation sa Ako Bicol Masbate Provincial Office sa Barangay Nursery, Masbate City. Dinaluhan ito ng may 12 benepisyaryo mula sa mga sumusunod na bayan: Cawayan (2), Mandaon (3), Milagros (3) at Mobo (4).
  • Muling nagsagawa ng Orientation at Ceremonial Signing of Individual Project Proposals ng Sustainable Livelihood Program (SLP) ang ikalawang grupo ng mga benepisyaryo sa Lalawigan ng Masbate. Ginanap ang naturang orientation sa Ako Bicol Masbate Provincial Office sa Barangay Nursery, Masbate City. Dinaluhan ito ng may 12 benepisyaryo mula sa mga sumusunod na bayan: Cawayan (2), Mandaon (3), Milagros (3) at Mobo (4).
  • Muling nagsagawa ng Orientation at Ceremonial Signing of Individual Project Proposals ng Sustainable Livelihood Program (SLP) ang ikalawang grupo ng mga benepisyaryo sa Lalawigan ng Masbate. Ginanap ang naturang orientation sa Ako Bicol Masbate Provincial Office sa Barangay Nursery, Masbate City. Dinaluhan ito ng may 12 benepisyaryo mula sa mga sumusunod na bayan: Cawayan (2), Mandaon (3), Milagros (3) at Mobo (4).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s