Upang ihanda ang mga lider-kabataan sa tapat at epektibong pamumuno, isinagawa ng Ako Bicol Party-list ang “Juventud: Youth Leadership Program and Team Building Activity” sa lalawigan ng Sorsogon.

Layunin ng programang palawakin ang kaalaman sa pamumuno ng mga lider-kabataan na nais magsilbi sa bayan. Hangad din ng programa na maipamalas ng mga kabataan ang kanilang kakayahan sa pamumuno, magsilbing inspirasyon at maibabahagi sa ibang kabataan ang kanilang kaalaman.

Adhikain ng Ako Bicol Party-list na matulungan ang mga kabataan na maipakita ang kanilang taglay na abilidad at mahikayat silang maging aktibo sa mga nangyayari sa kanilang paligid. Kasama dito ang kamalayan sa mga isyung may kinalaman sa edukasyon, kalusugan at kabuhayan.

Ang leadership training sa Sorsogon ay isa lamang sa maraming adbokasiya ng Ako Bicol. Bukod sa leadership training, nagkaroon din ng Team Building Activity upang higit na makilala ng mga kalahok ang kanilang sarili at iba nilang kasamahan. Isa rin itong daan upang maipakita ang taglay na husay, creativity at kung paano nila ito magagamit sa mabuting paraan. Kasama rin ang “public speaking” kung saan itinuro sa mga kabataan ang wasto at epektibong komunikasyon at pagsasalita sa harap ng maraming tao.

Nagpapasalamat ang Ako Bicol Party-list sa lahat ng nakiisa sa matagumpay na programang ito.
Habang isinasagawa ang aktibidad ay tiniyak po ng mga organizers ang mahigpit na pagsunod sa health and safety protocols para sa kaligtasan ng lahat.

#AkoBicolPartyList
#KatabangnaKasurogpa

  • Upang ihanda ang mga lider-kabataan sa tapat at epektibong pamumuno, isinagawa ng Ako Bicol Party-list ang "Juventud: Youth Leadership Program and Team Building Activity” sa lalawigan ng Sorsogon. Layunin ng programang palawakin ang kaalaman sa pamumuno ng mga lider-kabataan na nais magsilbi sa bayan. Hangad din ng programa na maipamalas ng mga kabataan ang kanilang kakayahan sa pamumuno, magsilbing inspirasyon at maibabahagi sa ibang kabataan ang kanilang kaalaman.
  • Upang ihanda ang mga lider-kabataan sa tapat at epektibong pamumuno, isinagawa ng Ako Bicol Party-list ang "Juventud: Youth Leadership Program and Team Building Activity” sa lalawigan ng Sorsogon. Layunin ng programang palawakin ang kaalaman sa pamumuno ng mga lider-kabataan na nais magsilbi sa bayan. Hangad din ng programa na maipamalas ng mga kabataan ang kanilang kakayahan sa pamumuno, magsilbing inspirasyon at maibabahagi sa ibang kabataan ang kanilang kaalaman.
  • Upang ihanda ang mga lider-kabataan sa tapat at epektibong pamumuno, isinagawa ng Ako Bicol Party-list ang "Juventud: Youth Leadership Program and Team Building Activity” sa lalawigan ng Sorsogon. Layunin ng programang palawakin ang kaalaman sa pamumuno ng mga lider-kabataan na nais magsilbi sa bayan. Hangad din ng programa na maipamalas ng mga kabataan ang kanilang kakayahan sa pamumuno, magsilbing inspirasyon at maibabahagi sa ibang kabataan ang kanilang kaalaman.
  • Upang ihanda ang mga lider-kabataan sa tapat at epektibong pamumuno, isinagawa ng Ako Bicol Party-list ang "Juventud: Youth Leadership Program and Team Building Activity” sa lalawigan ng Sorsogon. Layunin ng programang palawakin ang kaalaman sa pamumuno ng mga lider-kabataan na nais magsilbi sa bayan. Hangad din ng programa na maipamalas ng mga kabataan ang kanilang kakayahan sa pamumuno, magsilbing inspirasyon at maibabahagi sa ibang kabataan ang kanilang kaalaman.
  • Upang ihanda ang mga lider-kabataan sa tapat at epektibong pamumuno, isinagawa ng Ako Bicol Party-list ang "Juventud: Youth Leadership Program and Team Building Activity” sa lalawigan ng Sorsogon. Layunin ng programang palawakin ang kaalaman sa pamumuno ng mga lider-kabataan na nais magsilbi sa bayan. Hangad din ng programa na maipamalas ng mga kabataan ang kanilang kakayahan sa pamumuno, magsilbing inspirasyon at maibabahagi sa ibang kabataan ang kanilang kaalaman.
  • Upang ihanda ang mga lider-kabataan sa tapat at epektibong pamumuno, isinagawa ng Ako Bicol Party-list ang "Juventud: Youth Leadership Program and Team Building Activity” sa lalawigan ng Sorsogon. Layunin ng programang palawakin ang kaalaman sa pamumuno ng mga lider-kabataan na nais magsilbi sa bayan. Hangad din ng programa na maipamalas ng mga kabataan ang kanilang kakayahan sa pamumuno, magsilbing inspirasyon at maibabahagi sa ibang kabataan ang kanilang kaalaman.
  • Upang ihanda ang mga lider-kabataan sa tapat at epektibong pamumuno, isinagawa ng Ako Bicol Party-list ang "Juventud: Youth Leadership Program and Team Building Activity” sa lalawigan ng Sorsogon. Layunin ng programang palawakin ang kaalaman sa pamumuno ng mga lider-kabataan na nais magsilbi sa bayan. Hangad din ng programa na maipamalas ng mga kabataan ang kanilang kakayahan sa pamumuno, magsilbing inspirasyon at maibabahagi sa ibang kabataan ang kanilang kaalaman.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s