Nakatanggap ng kanilang cash allowance ang 62 scholars ng Ako Bicol Partylist mula sa TESDA na nagtapos sa mga kursong Under Crawler Crane NC II, Heavy Equipment, Hydraulic Excavator NC II.

Ang mga nagsitapos na scholars ay nabigyan ng maayos na pagsasanay upang ihanda ang kanilang mga sarili sa darating na panahon.

Katuwang ng Ako Bicol sa programang ito ang TESDA na naglalayong matulungan ang mga benepisyaryo na magkaroon ng maayos na trabaho sa hinaharap.

#AkoBicolPartyList
#KatabangnaKasurogpa
#TESDA

  • Nakatanggap ng kanilang cash allowance ang 62 scholars ng Ako Bicol Partylist mula sa TESDA na nagtapos sa mga kursong Under Crawler Crane NC II, Heavy Equipment, Hydraulic Excavator NC II.
  • Nakatanggap ng kanilang cash allowance ang 62 scholars ng Ako Bicol Partylist mula sa TESDA na nagtapos sa mga kursong Under Crawler Crane NC II, Heavy Equipment, Hydraulic Excavator NC II.
  • Nakatanggap ng kanilang cash allowance ang 62 scholars ng Ako Bicol Partylist mula sa TESDA na nagtapos sa mga kursong Under Crawler Crane NC II, Heavy Equipment, Hydraulic Excavator NC II.
  • Nakatanggap ng kanilang cash allowance ang 62 scholars ng Ako Bicol Partylist mula sa TESDA na nagtapos sa mga kursong Under Crawler Crane NC II, Heavy Equipment, Hydraulic Excavator NC II.
  • Nakatanggap ng kanilang cash allowance ang 62 scholars ng Ako Bicol Partylist mula sa TESDA na nagtapos sa mga kursong Under Crawler Crane NC II, Heavy Equipment, Hydraulic Excavator NC II.
  • Nakatanggap ng kanilang cash allowance ang 62 scholars ng Ako Bicol Partylist mula sa TESDA na nagtapos sa mga kursong Under Crawler Crane NC II, Heavy Equipment, Hydraulic Excavator NC II.
  • Nakatanggap ng kanilang cash allowance ang 62 scholars ng Ako Bicol Partylist mula sa TESDA na nagtapos sa mga kursong Under Crawler Crane NC II, Heavy Equipment, Hydraulic Excavator NC II.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s