Halos dalawandaang scholars ang nakatanggap ng toolkits mula sa Ako Bicol Party-list at TESDA upang kanilang magamit sa paghahanaphuhay.

Isinagawa ang Toolkits Distribution matapos ang pagsasanay ng 148 scholars sa Shielded Metal Arc Welding (SMAW) NC I at 50 naman sa Hilot Wellness.

Welding machines ang ibinigay sa mga nag-aral ng welding, samantalang sphygmomanometer, thermometer, stethoscope, infrared thermometer, face towel, face mask, scrub suit at storage box naman ang natanggap ng nga trainees sa Hilot Wellness.

Pinangunahan ang programa nina Ako Bicol Congressman Zaldy S. Co at Congressman Alfredo A. Garbin, Jr. sa Celebration Plaza, Embarcadero De Legazpi, Legazpi City.

Katuwang ng Ako Bicol sa programang ito ang TESDA na naglalayong matulungan ang mga benepisyaryo na magkaroon ng maayos na hanapbuhay sa hinaharap.

#AkoBicolPartyList
#KatabangnaKasurogpa
#TESDA
#Albay

  • Halos dalawandaang scholars ang nakatanggap ng toolkits mula sa Ako Bicol Party-list at TESDA upang kanilang magamit sa paghahanaphuhay. Isinagawa ang Toolkits Distribution matapos ang pagsasanay ng 148 scholars sa Shielded Metal Arc Welding (SMAW) NC I at 50 naman sa Hilot Wellness.
  • Halos dalawandaang scholars ang nakatanggap ng toolkits mula sa Ako Bicol Party-list at TESDA upang kanilang magamit sa paghahanaphuhay. Isinagawa ang Toolkits Distribution matapos ang pagsasanay ng 148 scholars sa Shielded Metal Arc Welding (SMAW) NC I at 50 naman sa Hilot Wellness.
  • Halos dalawandaang scholars ang nakatanggap ng toolkits mula sa Ako Bicol Party-list at TESDA upang kanilang magamit sa paghahanaphuhay. Isinagawa ang Toolkits Distribution matapos ang pagsasanay ng 148 scholars sa Shielded Metal Arc Welding (SMAW) NC I at 50 naman sa Hilot Wellness.
  • Halos dalawandaang scholars ang nakatanggap ng toolkits mula sa Ako Bicol Party-list at TESDA upang kanilang magamit sa paghahanaphuhay. Isinagawa ang Toolkits Distribution matapos ang pagsasanay ng 148 scholars sa Shielded Metal Arc Welding (SMAW) NC I at 50 naman sa Hilot Wellness.
  • Halos dalawandaang scholars ang nakatanggap ng toolkits mula sa Ako Bicol Party-list at TESDA upang kanilang magamit sa paghahanaphuhay. Isinagawa ang Toolkits Distribution matapos ang pagsasanay ng 148 scholars sa Shielded Metal Arc Welding (SMAW) NC I at 50 naman sa Hilot Wellness.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s