Mga scholars naman ng Ako Bicol PartyList sa Sorsogon ang nakatanggap ng starter toolkits at cash allowance mula sa TESDA.

Ang nabigyan ng toolkits ay mga scholars na nagtapos sa kursong Driving NC II, Cookery NC II at Electrical Installation NC II.

Ang mga scholars ay nabigyan ng pagsasanay upang magkaroon ng maayos na hanapbuhay sa hinaharap.

Congratulations sa mga nagtapos!

#AkoBicolPartyList
#KatabangnaKasurogpa
#TESDASorsogon

  • Mga scholars naman ng Ako Bicol PartyList sa Sorsogon ang nakatanggap ng starter toolkits at cash allowance mula sa TESDA.
  • Mga scholars naman ng Ako Bicol PartyList sa Sorsogon ang nakatanggap ng starter toolkits at cash allowance mula sa TESDA.
  • Mga scholars naman ng Ako Bicol PartyList sa Sorsogon ang nakatanggap ng starter toolkits at cash allowance mula sa TESDA.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s