Tinungo ng Ako Bicol Party-list ang malayong bayan ng Garchitorena, Camarines Sur upang maghatid ng food packs at solar lights sa mga Bicolanong nasalanta ng sunud-sunod na bagyo mula pa noong nakaraang taon.

Isa ang bayan ng Garchitorena sa lubos na naapektuhan ng bagyo at hindi agad napuntahan dahil isa ito sa pinakamalayo at pinakamahirap puntahang bayan sa lalawigan.

Hindi inalintana ng Ako Bicol ang pagod at hirap maihatid lang ang ayuda sa mga kababayang nangangailangan ng tulong.
Bukod sa food packs, namahagi rin ang Ako Bicol ng solar lights sa mga residenteng maaaring mangailangan nito sa panahon ng kalamidad.

Napawi ang pagod ng AKB team sa mainit na pagtanggap sa kanila at ngiti sa mga labi ng mga taong nakatanggap ng tulong.

#AkoBicolPartyList
#KatabangnaKasurogpa
#TabangsaKalamidad

  • Tinungo ng Ako Bicol Party-list ang malayong bayan ng Garchitorena, Camarines Sur upang maghatid ng food packs at solar lights sa mga Bicolanong nasalanta ng sunud-sunod na bagyo mula pa noong nakaraang taon.
  • Tinungo ng Ako Bicol Party-list ang malayong bayan ng Garchitorena, Camarines Sur upang maghatid ng food packs at solar lights sa mga Bicolanong nasalanta ng sunud-sunod na bagyo mula pa noong nakaraang taon.
  • Tinungo ng Ako Bicol Party-list ang malayong bayan ng Garchitorena, Camarines Sur upang maghatid ng food packs at solar lights sa mga Bicolanong nasalanta ng sunud-sunod na bagyo mula pa noong nakaraang taon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s