Tuluy-tuloy ang pamamahagi ng Ako Bicol Party-list ng mga wheelchairs para sa ating mga kababayang may kapansanan at senior citizens na nangangailangan nito.

Kabilang dito sina Lola Paz Lorenzana, 70 taong gulang ng Banquerohan, Lola Verginia Barcelon, paralisado dahil sa stroke, 88 taong gulang, at Lola Emiliana Aranil, 99 taong gulang na hindi na makalakad dahil sa edad. Sina Lola Verginia at Lola Emiliana ay parehong residente ng Bagacay, Legazpi City. Ang mga libreng wheelchairs ay hatid sa kanila ng Ako Bicol kasabay ang handog na tulong ni Ako Bicol Congressman Zaldy S. Co.

Ang programa ay bahagi ng Tabang sa Karahayan ng Ako Bicol Party-list na naglalayong makatulong sa mga higit na nangangailangan.

Taus-puso namang nagpasalamat ang mga benepisyaryo sa natanggap nilang wheelchairs at food packs.

#AkoBicolPartyList
#KatabangnaKasurogpa

  • Tuluy-tuloy ang pamamahagi ng Ako Bicol Party-list ng mga wheelchairs para sa ating mga kababayang may kapansanan at senior citizens na nangangailangan nito.
  • Tuluy-tuloy ang pamamahagi ng Ako Bicol Party-list ng mga wheelchairs para sa ating mga kababayang may kapansanan at senior citizens na nangangailangan nito.
  • Tuluy-tuloy ang pamamahagi ng Ako Bicol Party-list ng mga wheelchairs para sa ating mga kababayang may kapansanan at senior citizens na nangangailangan nito.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s