Munisipalidad ng Pioduran at Jovellar, Albay naman ang nabigyan ng mga food packs mula sa Ako Bicol Partylist. Naging posible ito sa tulong ng ating mga partners na laging handang magbigay ng tulong anumang oras.

Bahagi ang programang ito ng Tabang sa Kalamidad ng Ako Bicol partylist na naglalayong tulungan ang lahat ng nangangailangan dahil sa sunud-sunod na kalamidad na naranasan.

Nagpapasalamat ang Ako Bicol sa lahat na patuloy na nagbibigay sa atin ng tulong at suporta.

#AkoBicolPartyList
#KatabangnaKasurogpa
#TabangsaKalamidad
#Pioduran
#Jovellar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s